Studentene gjennomgår tre praktiske workshops i første semester: en moteworkshop, en kommersiell workshop og en dokumentarworkshop (historiefortelling), der mentorene for workshopene er yrkesaktive fotografer, spesialiserte i sin sjanger. Målet er å gi studentene kjennskap til ulike fotografiske sjangre og aspekter av bransjen, herunder en forståelse for hvordan industrien opererer, kjennskap til de ulike visuelle språkene i sjangrene, i tillegg til praktiske, virkelighetsnære utfordringer, under tett veiledning fra mentorer.