I slutten av første semester gjennom- fører vi en workshop med en ledende internasjonal kunstner. Målet er også å skape bevissthet rundt kunstnerprosessen, samt håndverkskravet i fine-art markedet.