Livet er stort og uoversiktlig, hvordan skal vi håndtere det? Ved å fokusere på livets minste bestanddel: øyeblikket. Slik vi takler hvert enkelt øyeblikk, takler vi alt. Dette er grunntanken i Kamerakuren, og i fotografi er øyeblikket selve materialet. Velkommen til workshop med allmennlege og fotograf Torkil Færø!

Å ta et bilde er en vanskelighet i miniatyr. Verktøyene vi jobber med på denne workshopen kan overføres til resten av livets uunngåelige og mer krevende vanskeligheter. Derfor er det nyttig å trene på håndtering av alvorlige livsproblemer gjennom lystbetont fotografi. Målet med kurset er å få en introduksjon til fotografi som terapi, og en start på det videre arbeidet i kursboken Kamerakuren.

Workshop med Torkil Færø: kamerakuren

Gjennom 30 års erfaring som allmennlege, og like lang fartstid som fotograf, har Torkil Færø sett at mestringsteknikkene som hjelper fotografene til bedre bilder også kan hjelpe pasienter. Det er dog ikke nødvendig å være dårlig eller syk for å bli bedre av denne workshopen. Mestringsprinsippene kan gjøre deg bedre selv om du allerede er god.

Fotografi, som livet generelt, handler om tilstedeværelse, handlekraft og refleksjonsevne. Det gjelder å være oppmerksom på og gripe øyeblikket. Nøkkelord er balanse og ro, ansvar og aksept, lek og livglede, selvtillit og sjenerøsitet, vågemot og viljestyrke, framgang gjennom små skritt og store sprang.

HVEM PASSER DETTE FOR?

Denne workshopen passer for deg som ønsker å lære bedre livsmestring – og som synes det høres spennende ut å bruke kamera som verktøy. Du trenger absolutt ikke være en flink fotograf, men om du er erfaren med kamera er det selvfølgelig ingen hindring for å delta. Som Torkil pleier å si: Det er ikke forbeholdt de syke eller dårlige å bli bedre!

Kurset er lagt over tre dager:

Fredag 26. juni kl 17-21
Vi møtes kl 17 og kvelden innledes med et introduksjonforedrag på ca 45 minutter. Deretter viser deltagerne fram 10-15 bilder som en ønsker tilbakemelding på. (Ta dem med på en minnepinne.) På denne måten bryter vi isen, blir bedre kjent, og Torkil får et utgangspunkt for å kunne veilede hver enkelt videre i sin egen prosess. Merk at bildegjennomgangen ikke er konkurransepreget eller «skummel». Her vil vi hverandre vel, og i et slikt næringsrikt miljø vokser alle!

Lørdag 27. juni kl 13-18
På morgenen fotograferer hver enkelt deltager en egenvalgt oppgave fra kursboken Kamerakuren. Det er lurt å ha kjøpt boken på forhånd, slik at du stiller litt forberedt. (En fotograf vet at det lønner seg å ligge i forkant). Oppgaven velger du selv ut fra lyst og behov. Det viktigste er at du stiller kl 13 med mett mage og minnepinne (evt annen måte å overføre bilder). Deretter starter vi med Torkils foredrag på ca en time, før vi går igjennom dagens bildefangst i plenum. Det vil være en demokratisk prosess der alles mening teller. Erfaringen du får ved å se egne bilder gjennom andres øyne gjør deg litt klokere. Det gir deg innsikt i andres tanker og måter å se noe på. Det er også mye å lære av å gi tilbakemelding på andres bilder sett gjennom dine øyne.

Søndag 28. juni kl 13-17:30
Vi gjør akkurat det samme som dagen før, hvor hver deltager enten har valgt seg en ny oppgave, eller fordypet seg videre i den samme.

Hva og hvor du ønsker å fotografere er opp til deg. Målet er at hver deltager følger sin lyst. Fotografer i ditt nærområde og bruk de motivene som er tilgjengelig. Fotografering en individuell handling, men når vi deler bildene med andre benytter vi oss av en god måte å uttrykke våre forskjeller. Målet med kurset er å få en introduksjon til fotografi som terapi, og en start på det videre arbeidet i kursboken Kamerakuren.

Tid
Fredag 26. juni kl 18-21
Lørdag 27. juni kl 13-18
Søndag 28. juni kl 13-17.30

Sted
Bilder Nordic School of Photography
Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo

Utstyr
Det er ingen krav til spesielt fotoutstyr. Om du bare har et mobilkamera tilgjengelig, bruker du det. Det viktigste er at du på forhånd har funnet ut hvordan du overfører dine bilder til Torkils maskin. For å delta trenger du boken Kamerakuren. Bestill her: www.kairosworkshops.com/kamerakuren

Pris
3500,- for selve kurset. I tillegg kommer kursboken Kamerakuren som kan bestilles på www.kairosworkshops.com/kamerakuren eller kjøpes på workshopen.

Antall deltakere
12