Faget Visuell kommunikasjon viderefører læren fra Bildekommunikasjon. Her utvides betraktningen av fotografisk arbeid fra fotografens perspektiv til å inkludere et betrakter- og kundeperspektiv. Faget Visuell Kommunikasjon handler om massekommunikasjon, og tar i hovedsak for seg det konstruerte bildet. Du vil lære hvordan man bygger opp innhold gjennom dramatisk og ikke dramatisk fortellings-teknikk, formidler instrumentelle og relasjonelle budskap gjennom ulike argumentasjonsteknikker og hvordan kundens mål med kommunikasjonen gjøres på forskjellige måter med ulik bilderetorikk. Vi tar også for oss de praktiske arbeidsprosessene i reklamebyråer, hvem aktørene er og hvordan budskapet formes fra kundens visjon og strategi til det praktiske bildearbeidet du som fotograf bidrar med.