Victor Parkrud

Victor Parkrud - foreleser grunnutdanning film - bilder nordic

Viktor Parkrud (f.1987) er utdannet filmregissør ved Den Norske Filmskolen på Lillehammer. Viktor har også studert litteraturvitenskap, filosofi og manusskriving. Han har laget flere kortfilmer og utvikler for tiden et antall prosjekter i lengre formater.

Hvordan begynte du å arbeide med film?
-Jeg begynte med film fordi det virker veldig spennende og interessant – jeg kunne kombinere mine interesser i foto og skriving.

Hva er det mest givende med å undervise?
-Det beste med å undervise er å se utviklingen til studentene, å se at de klarer å ta til seg kunnskap og bruke den på egen hånd.

Hva er den mest inspirerende filmen du så i fjor?
-«Call med by your name»

Hva er ditt beste minne med egen studietid?

-Jeg husker best følelsen av fellesskap, at vi jobbet hardt sammen for å utvikle oss, og gjennom den prosessen ble vi veldig god kjent med hverandre.

Hva synes du er mest nyttig med å studere film?
-Å studere film er nyttig på et faglig nivå, men også veldig viktig på et personlig plan. Jeg tenker at hvis du skal lage filmer som beveger andres følelser eller tanker, er det en fordel å tørre å være personlig i den kreative prosessen. Hvis du tør det så kan du også lære mye om deg selv. Du lærer også mye om deg selv i de mange samarbeidsprosjektene du har med andre studenter.