Victor Parkrud

Victor Parkrud - foreleser grunnutdanning film - bilder nordic

Viktor Parkrud (f.1987) er utdannet filmregissør ved Den Norske Filmskolen på Lillehammer. Viktor har også studert litteraturvitenskap, filosofi og manusskriving. Han har laget flere kortfilmer og utvikler for tiden et antall prosjekter i lengre formater.