null
Utfordrende case-oppgaver for innholdsprodusentstudentene

Våren 2019 har årets innholdsprodusent-studenter fått bryne seg på reelle case-oppgaver for kunder som Stormberg, Offlinepal, Norsk Naturfotofestival, Hellvik Hus og Ekeberg rideskole- og husdyrpark!

Visuelt materiale er det som fungerer best på sosiale medier, og for å utdanne gode visuelle innholdsprodusenter trenger studentene yrkesreell erfaring. I siste halvdel av utdanningen er det derfor lagt opp til reelle caseoppgaver med kunder, hvor hensikten er å få praktisk erfaring med hele prosessen fra å legge strategi ut i fra en kundes behov, til reell produksjon og publiseringsplan for sosiale medier.

Hvordan foregår et case-arbeid?
Studentene bruker det de har lært gjennom året når det kommer til produksjonsformatene, publiseringsfunksjonene og annonseringsmulighetene i de ulike sosiale mediene tilgjengelig i dag, i tillegg til strategisk kommunikasjon og planleggingsarbeid. Før caseperioden fikk studentene informasjon om bedriften de skulle jobbe med, i tillegg til en tydelig målsetting for samarbeidsprosjektet. Under caseperioden lager studentene en strategi for å nå kundens mål, de utarbeider en publiseringsplan med tilhørende budsjett og de utvikler kampanjer for sosiale medier, samt produksjon av foto og film for bruk i kampanjene.

Resultatene
Studentene har vært gjennom totalt tre case-arbeid med fem ulike kunder involvert. De har jobbet både i grupper og individuelt, og nedenfor kan du se noen av resultatene.

Stormberg
Stormberg har en egen panteordning for tøy, som de ønsket å sette fokus på. Like etter case-perioden skulle Stormberg i gang med en kampanjeperiode med fokus på panteordningen, og det er dette studentene jobbet med å profilere.

 

Norsk Naturfotofestival
Norsk naturfotofestival gikk av stabelen for femte gang 8. – 10. mars 2019, i Ski. Festivalen har et veldig sterkt program og en visjon om å være en utradisjonell naturfotofestival, men har utfordringer med å nå ut til en yngre målgruppe. I forkant av årets festival fikk studentene i oppdrag å lage strategi, publiseringsplan og presentasjon av innhold for å oppnå økt billettsalg til en yngre målgruppe.

 

 

EKT – Ekeberg rideskole- og husdyrpark
EKT er både rideskole og en besøksgård som holder til på Ekebergsletta, en grønn oase 10 minutter fra Oslo sentrum. De er i stadig konflikt med kommunen, om premissene for å kunne drive videre. Studentene arbeidet derfor med en følelsesmessig presentasjon av rideskolen og husdyrparken, og hvilken viktig rolle den spiller for mange grupper i samfunnet, slik at dette kan brukes til å bygge bevissthet rundt tilbudet.

 

Hellvik Hus
Hellvik Hus ønsket å øke fokus på hytte-delen av sin portefølje. Studentene har derfor jobbet med utgangspunkt i de ulike hytteområdene som er aktuelle for Hellvik Hus, og laget kampanjer rettet mot de som eier tom og ønsker å bygge hytte.

 

 

 

Offlinepal
Offlinepal er en ny app som søker å gi folk oversikt over alle ulike aktiviteter og tilbud man kan benytte seg av i sitt nærområde. Dette innebærer alt fra arrangementer til ulike aktiviteter man kan sette i gang selv, og fokuserer på ikke-digitalt samvær. Studentene jobbet med å skape synlighet rundt hva Offlinepal er, for å øke antall nedlastninger av appen.

 

 

Profesjonell oppfølging underveis
Case-arbeidene ledes av skolen samarbeidspartner, digitalbyrået iProspect, for å sikre god læring og et solid resultat. Sander Alten fra iProspect ledet studentene gjennom de ulike case-arbeidene. Sander har 17 års erfaring fra bransjen, og var en av initiativtakerne bak opprettelsen av iProspect Norge.

Case-oppgaver i siste semester

Case-oppgavene gis til studentene i andre semester for å gi de muligheten til å bryne seg på oppgaver som ligner de man har i yrkeslivet. Dette gir dem yrkesreell og praktisk erfaring som gjør de skikket til å gå rett ut i arbeid etter endt utdanning.

Er du interessert i studiet visuell innholdsprodusent for nye medier? Les mer om utdanningen her!

Les artikkel om praksisperioden de nå går inn i, for kunder som IKEA, iProspect, Kikkut med mer her.

Hvordan er det å være student ved Bilder Nordic? Les intervju med studentene her.