Foto av Kristin Helena Amundsen som vises under årets Nordic Light Festival of Photography

Foto2 student Kristin Helena har gjennom studietiden ved Bilder Nordic hatt mange aha-opplevelser og sitter nå igjen med en koffert full av lærdom og inspirasjon for videre prosjekter. 21.Oktober er hun aktuell som utstiller på Nordic Light Festival of Photography.

Nordic Light Festival er en årlig festival i Kristiansand fylt med utstillinger, foredrag og filmvisninger. 20-25 fotografer fra hele verden inviteres inn for å dele av sin kunnskap og skape spennende utstillinger sammen. 

 

Fortell oss litt om hva din bakgrunn er og hvorfor du valgte å studere Foto2? 

Etter å ha gjennomgått grunnutdanningen i fotografi ved Bilder Nordic for et par år siden, var det veldig fristende å søke videre til Foto2. Kvelds-klassen på grunnutdanningen var super. Vi arbeidet hardt og hadde et godt klassemiljø. Så gikk jeg videre og tok mentor-programmet med Cheryl Newman, og når det var ferdig, fikk jeg vel litt abstinenser? Det er jo så givende å jobbe med fotografi i et miljø sammen med andre som brenner for det samme. Jeg ble derfor veldig glad da jeg i fjor høst fikk muligheten til å fordype meg videre gjennom Foto2 under veiledning av skolens dyktige mentorer. Fra tidligere er jeg utdannet samfunnsgeograf, og har jobbet mye med tekst og tall som rådgiver innen bl.a. energi- og miljøspørsmål knyttet til boligsektoren. Men jo mer jeg driver med fotografi, desto mer ser jeg betydningen av også det visuelle språket  som en kilde til å forstå og tolke samfunnet. og ikke minst meg selv. Gjennom Foto2 har vi alle jobbet med personlige prosjekter.

 

Hvordan opplevde du din tid ved Bilder Nordic?

Året med Foto2 har gått så altfor fort. Både Damian Heinisch og Laara Matsen har vært viktige inspiratorer for meg. I tillegg synes jeg opplegget med flere helge-workshops med gjesteforelesere har bidratt med spennende perspektiver. Det har vært nyttig, eksempelvis det å jobbe med tekst og foto i sammenheng. Det gav meg direkte inspirasjon til mitt bok-prosjekt. Det har jo vært et spesielt år i år, for alle. Jeg var veldig spent på hvordan det skulle gå med undervisningen og editering av bilder når skolen måtte stenge. Men vi fant frem til gode løsninger. Jeg syntes det fungerte oppsiktsvekkende bra å ha møter på Zoom. Kanskje var det fordi vi var en såpass liten klasse? Nå er vi jo ikke heelt ferdige med året ennå. Vi skulle etter skoleplanen ha hatt en utstilling i juni, men denne er naturligvis utsatt. Så dette jobber vi videre med.

 

Målet med studiet er å videreutvikle fotografer, og styrke deres visuelle uttrykk – hvordan har du opplevd denne prosessen?

Dette er utrolig interessant. Hvordan finner man sin egen stemme og sitt eget uttrykk? Mye blir til i en dialog eller en slags visuell samtale med både seg selv og andre. Det er spennende å se hvordan for eksempel ulike mentorer foretar ulike utvalg ut fra sine perspektiver. Jeg har fått mange aha-opplevelser underveis. Det har vært morsomt å se deres edit, både av mine, og de andres bilder. Så et spørsmål for meg blir – hvordan styrke visuell identitet, både gjennom tanke og intuisjon? For min egen del har jeg kommet til at jeg godt kan romme ulike visuelle uttrykk, men forsøke å findyrke dem i ulike prosjekter.

 

Så utrolig gøy at du skal være utstiller hos Nordic Light Festival, hvordan har det vært å jobbe opp mot utstillingen? 

Ja, det er så spennende! Vi skal ha en egen gruppe-utstilling under Nordic Light nå i oktober. Hele festivalen ble jo utsatt i år på grunn av Covid-19-situasjonen, og den blir nok ganske annerledes enn tidligere. For vår del er det en flott mulighet til å få en erfaring med å arbeide frem en utstilling. Det er mange detaljer som må på plass, og vi som skal stille ut, har et godt samarbeid i den forbindelse. Jeg opplever det som at alle er dedikerte, og i høst har vi hatt faste møter hjemme hos meg hver uke. Det er jo en liten utfordring at vi ikke har kunnet befare lokalene selv, men vi har kontaktpersoner i Kristiansund som hjelper oss med det. Ut fra plantegninger har vi bl.a. jobbet med å lage både en digital- og en fysisk modell av utstillingslokalet for å fin-tune det vi kan på forhånd.

Selvportrett Kristin Helena Amundsen

Foto av Kristin Helena Amundsen som vises under årets Nordic light festival

Fortell litt om hva som er tema for utstillingen? Hvordan har dere jobbet for å komme frem til dette? 

Tittelen og temaet for vår gruppe-utstilling er: “What Moves Us”. Vi syntes det passet godt for å favne alle våre personlige reiser som vi har jobbet fotografisk med gjennom tiden på Foto2. Det er også et tema som vi synes passer under hoved-temaet til festivalen: “Human Nature”. Men hvordan kom vi frem til det? Etter året sammen, har vi blitt veldig godt kjent med hverandre og hverandres prosjekter. Så hadde vi noen runder der vi assosierte fritt rundt hva som kjennetegner fellesnevneren, og da ble det til hva som beveger oss, hva som rører oss, berører oss. Det handler jo om hvordan vi ser vår ytre verden slik den resonnerer med vår indre.

 

Kan du fortelle litt om ditt prosjekt?

I mitt prosjekt har jeg vært opptatt av hvordan vi forbindes med hverandre. Dypest sett er det et filosofisk spørsmål – hvordan nærhet og avstand kan være to sider av samme sak. Jeg kan sitte i bilen med en av mine nærmeste, men avstanden i mellom oss kan være som et lysår. Og på den annen side finnes det noen bak de små glimtene av lys i husene der ute som er forbundet med deg på et vis. Du bare vet det ikke ennå. Jeg har fotografert på reise gjennom natten. Og underveis har minner fra barndom og nåtid dukket opp. Jeg har kalt prosjektet for “Hyphen”, som på engelsk betyr bindestrek. Jeg tenker at både steder/ plasser, mennesker og minner kan forbindes, og det er båndene som gjør at vi blir til noe mer, noe større enn oss selv. Det som virker fjernt blir plutselig nære, og det som er nære virker fjernt som i et natt-landskap. Og slik vi passerer landskapene om natten, slik farer tiden og livet av gårde.

 

Hvordan har studiet rustet deg i å jobbe målrettet med kreative prosesser? 

Min interesse for fotografi, har jeg utviklet gjennom mange år. Jeg vil si at både denne tiden på Foto2, men også grunnutdanningen, har gitt meg ulike verktøy som er nyttige i den kreative prosessen. Noe av det som Fot2 gir deg anledning til, er å fordype deg i et prosjekt. Det er ikke så mye fokus på enkelt-bilder, men hvordan de henger sammen, forteller en historie. Jeg tror at jeg i fremtiden vil jobbe mye mer prosjekt-basert.

 

Hva er det viktigste du tar med deg videre fra utdanningen ved Bilder Nordic, og som også var bra for å utvikle deg videre innen kunstfotografi?

Det er utrolig viktig å være i et miljø, å våge å blottstille seg, å utsette seg for andres tilbakemeldinger. Da er vi tilbake til denne dialogen. Det kan være så fort gjort at man sitter og jobber ganske ensomt med sine foto-prosjekter. Det er kanskje litt paradoksalt, men med de ulike synspunktene og tilbakemeldingene som noen ganger går i helt ulike retninger, faller alt tilbake til en selv, det å bli tryggere i egne valg. Og foto er også et fag, og det å stille høye krav til seg selv og jobbe seriøst, det er noe jeg vil ta videre. Det er nok flere enn meg som kunne ha tenkt seg et foto3 og foto4. Vi blir jo aldri ferdig utlærte – det er alltid noe nytt å eksperimentere med og strekke seg etter.

10 265 comments on “Studentintervju med Kristin Helena Amundsen