null

Denne uka går årets innholdsprodusent-studenter i gang med praksisperioden sin. Frem til juni skal de arbeide med produksjon, publisering og annonsering av innhold for spennende aktører som IKEA, iProspect, Kikkut og Visitløkka.

Gjennom årsstudiet i visuell innholdsproduksjon har studentene vært gjennom opplæring i foto- og video for digitale flater, grunnleggende strategisk arbeid med kommunikasjon og markedsføring, samt publiseringsfunksjoner og annonseringsmuligheter i sosiale medier.

Hele veien har de jobbet under kyndig veiledning fra profesjonelle bransjeaktører, som blant andre digitalbyrået iProspect. Kunnskapen har studentene omsatt i praktiske og virkelighetstro utfordringer, blant annet gjennom tre case-perioder med ulike kunder, som du kan lese mer om her.

 

 

Årets praksisplasser – fra Isobar til IKE
Årets studenter har fått plass ved det digitale markedsføringsbyrået iProspect, Catalysts, Syklistenes Landsforbund, kommunikasjonsbyrået Cloud Media, filmproduksjonsselskapet Avia, reklamebyrået Fjuz, Visitløkka, kommunikasjonsbyråene Kikkut, Isobar, Sempro og hjeminnredningskjeden IKEA.

Av andre aktører studentene har kunnet velge mellom til praksisperioden, finner vi bedrifter og organisasjoner som Nobels Fredssenter, Fretex, studentfellesskapet Drivhuset Østfold, fotoagenturet TinAgent, Bjørknes Høyskole, forvaltningsselskapet Promenaden, Wallmans og Drømmekjøkkenet blant flere.

Praktisk erfaring på en arbeidsplass gir reell erfaring mot arbeidslivet
Gjennom praksisperioden er hensikten at studentene skal få omsette kunnskap og ferdigheter til reell arbeidserfaring. De skal få bryne seg på reelle utfordringer, og få praktisk erfaring i jobben som visuell innholdsprodusent på en arbeidsplass. Årets praksissteder spenner fra mindre organisasjoner som krever mye selvstendig arbeid, men også gir stort rom for påvirkning og utvikling av idéer, til bedrifter med større markedsavdelinger hvor studentene får dra nytte av eksisterende kunnskap og erfaring

Årets studenter – hvordan er det å studere visuell innholdsproduksjon?
Vi har snakket med noen av studentene på årets kull av innholdsprodusenter, for å høre litt mer om hvordan de opplever studiehverdagen. Intervjuene kan du lese her.

Frode menes visuell innholdsprodusent for nye medier

Vil du stille som praksisplass i 2020?
Årets innholdsprodusenter er første kull som fullfører utdanningen. De har hatt et intensivt år, med mye produksjon, og vi ønsker dem lykke til i sine praksisperioder. Kjenner du til en bedrift eller organisasjon som kunne tenke seg å være med som en case-kunde, eller stille som praksissted våren 2020? Ta kontakt på post@bildernordic.no for en prat!