Opptaket for 2021 er avsluttet. 

Opptaket for 2022 vil foregå på kristiania.no, og søknadsskjema åpner vinter 2021.