Faget er en videreføring av fotografiske sjangere du hadde i tredje semester, og handler om å underbygge modul-prosjektene du gjennomfører via inspirasjon og læring. Modul 3 har tematikken sted. Støtteleksjonene til denne modulen fokuserer derfor på landskap, perspektiv og omgivelser, interiør og elementer i reisereportasjen. Det gis også tekniske leksjoner i lyssetting for interiør og utendørs, samt bruk av farger. Modul 4 behandler temaet miljø. I støtteleksjonene legges fokuset på ulike typer av miljø – fra relasjonen mellom to mennesker til globale miljøspørsmål. Vi ser på grønne samfunnsproblematikker og -engasjement, og hvordan fotografiet har blitt brukt i miljøspørsmål historisk og i moderne tid.