Leksjonene i Fotografiske sjangere er bygget opp rundt de fire kommersielle/dokumentariske prosjektene som studentene skal fullføre i løpet av andre skoleår. Inspirasjonsleksjoner med profesjonelle personer, skal styrke flyten av ideer i studentprosjektene gjennom å motta praktiske industrireferanser. Den målrettede læringen understreker viktigheten av å bruke spesifikke teknikker innen visse deler av industrien. I dette kurset vil studentene også bli introdusert for bruken av og mulighetene med mellom- og storformatkameraer. Hensikten med faget er å gi studentene et historisk perspektiv og forståelse for ulike tilnærminger til tematikken i deres kommersielle/dokumentariske prosjekter gjennom semesteret. De to temaene som dekkes i tredje semester er mennesker og objekter.