Praktisk produksjon

Praktisk produksjon gir grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om filmproduksjon og filmbransjen. Du ledes gjennom hvordan en produksjon er bygd opp og hvilke fagfunksjoner filmproduksjon består av i den norske filmbransjen, samt en innføring i budsjettering.

Emnet presenterer filmbransjen, og de ulike instansene som er med på å drifte en filmproduksjon som eksempelvis utleie-hus, finansiering og distribusjon. Emnet samler også kunnskap og ferdigheter fra de andre del emnene og gir praktiske øvelser i filmproduksjoner.

Du skal kunne gjennomføre en enkel filmproduksjon fra forarbeid, gjennom opptak og postproduksjon til ferdigstilt video eksport i ulike format etter gjeldende bransjestandard. De skal utvikle ferdigheter til planlegging, gjennomføring, klipping og postproduksjon av enkle filmatiske produksjoner.

stock photo filmutdanning bilder nordic