Porteføljeutvikling 1 handler om de ulike formatene for porteføljer, hvordan porteføljen fungerer som representasjon, samt om prosessene ved å produsere kvalitetsarbeid. Kurset strekker seg fra starten til slutten av semesteret. Vi diskuterer porteføljer i klassisk bokformat, som smarte og små giveaways, på mobiltelefoner, på blogger og som nettsider. Vi vil også diskutere behovet for målrettede porteføljer for spesifikke kunder, industrier eller arbeidsgivere, med samme logikk som benyttes når man målretter en CV ved jobbsøking. Studentene vil bli vist ulike porteføljer fra verdens dokumentarfotografer, reklamefotografer, motefotografer og kunstfotografer, og vi vil diskutere de ulike metodene for å vise dette arbeidet. Kursets mål er å utvikle en portefølje som viser den individuelle fotografens fokus, kreativitet og tekniske ferdigheter i en bok, i tillegg til å fokusere på et stadig endrende perspektiv på prosessen ved å aktivt arbeide med egen representasjon.

Dette er et førsteutkast av porteføljen og en fortsettende prosess som beveger seg videre gjennom alle fire semestrene.