Veiledningens fokus er utviklingen av den enkelte students fotografiske identitet under oppfølging av erfarne fotografer og bilderedaktører. I første del av faget vil fokus være porteføljearbeid hvor vi arbeider med serier, konsept og den tekniske kvaliteten i arbeidet. I andre del av faget flyttes fokuset over på et større prosjekt, som vil foregå fra januar til juni. Studentene velger selv tematikker og tilnærminger, og veiledningen fokuserer på prosessen fra idé til ferdig resultat. Les mer om veilederne på studiet her.