Hovedoppgaven er det siste signaturprosjektet du gjennomfører, og den strekker seg over nesten hele fjerde semester. Du skal selv planlegge, utvikle, gjennomføre, markedsføre og publisere prosjektet, men med oppfølging og veiledning fra skolen. Hensikten er å fremarbeide et prosjekt som gir et klart bilde av din fotografiske identitet og bildestil. Det settes fokus på en profesjonell og ryddig arbeidsfase, der du kan redegjøre for beslutninger som er blitt tatt før, under og etter opptak. Hovedoppgaven skal presenteres for dine veiledere, samt leveres transmedialt.