Dette er det siste signaturprosjektet som studentene ferdigstiller før avgangsutstillingen. Prosjektet strekker seg over hele semesteret frem til utstillingen. Intensjonen er å gjennomføre et prosjekt som gir et klart bilde av studentens fotografiske identitet og bildestil. En profesjonell og velorganisert arbeidsfase er etablert, der studentene tillates å forklare og forklare avgjørelsene som er blitt tatt i forkant, underveis og etter fotograferingen/filmingen. Avhandlingen inkluderer dokumentasjon av prosjektutviklingen, prosjektbeskrivelse, artist statement, digitale bildefiler/filmklipp, printet/fysisk fotobok eller film og en multimediafremstilling som gir en god presentasjon av prosjektet.