Personlig prosjekt I + II

Morgendagens fotografer er ikke bundet til en enkelt sjanger, men eier et personlig uttrykk som gjør slik at deres arbeid skiller seg ut. Vårt fokus er ikke å presse studenter inn i sjangerkategorier, men å veilede til å finne frem til den subjektive fotografen. Gjennom to personlige prosjekter og ett personlig hovedbokprosjekt skal studentene utforske deres egen fotografiske stemme, der de selv gjør valg om tema og bildestil.

I motsetning til de kommersielle/dokumentariske prosjektene, behøver ikke de personlige prosjektene å ha en kommersiell verdi. Perioden med de personlige prosjektene inneholder møter med klassen og mentor, der vi diskuterer idé, konsept, progresjon og prosess. Mentoren arbeider med klassen om å gi hver student tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk, mens prosjektene utformes og utvikles til ferdige produkter. Prosjektene skal leveres som både fysiske prints og online presentasjoner.

 

Profesjonelt prosjekt I + II

Gjennom tredje og fjerde semester skal studentene ferdigstille fire kommersielle eller dokumentariske prosjekter, som hver skal omhandle et utvalgt tema. Studentene står fritt til å velge fotografisk tilnærming til temaet, men prosjektene må ha en salgbar verdi. De fire utvalgte temaene – mennesker, objekter, sted og portefølje – former grunnlaget for prosjektene. Prosjektene inneholder en komplett arbeidsprosess, fra utviklingen av en idé til å finne passende teknikk og form for uttrykk. For hvert prosjekt skal studentene delta i to idéøkter og fire veiledningsøkter med deres respektive mentorer. Studentene vil motta tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk på idé, konsept og prosess. Mentorenes oppgave er å sette seg inn i idé og konsept, sikre en god vinkling og flyt i prosjektet, samt å hjelpe studentene til å utvikle deres personlige fotografiske stemme. Prosjektene blir vurdert i fellesskap med alle studentene, slik at alle kan lære av hverandres erfaringer, utfordringer og opparbeidet kunnskap. Ved andre skoleår skal alle prosjekter være multimediale produksjoner – de skal produseres for alle kanalene som potensielle kunder bruker i sitt arbeid: fysiske prints, nettsider og sosialt.