Morgendagens fotograf er ikke bundet til en enkelt fotografisk sjanger, men har et personlig uttrykk som gjør at nettopp ditt arbeid skiller seg ut. Fokuset vårt ligger derfor ikke i å sette deg i sjangerbåser, men på å finne det vi kaller den subjektive fotografen. I de personlige prosjektene bestemmer du selv tematikk og bildestil. I motsetning til modulene i sjangerlære, trenger ikke de personlige prosjektene å ha kommersiell nytteverdi. Prosjektperioden består av fire veiledninger i fellesskap med klassen og veileder, der du diskuterer idé, konsept, fremgang og prosess. Veileder gir tilbakemelding og konstruktiv kritikk mens prosjektet tar form og utvikles til et ferdigstilt produkt. Prosjektene skal leveres som print, en multimedieproduksjon, samt digitale filer klargjort for trykk. Avslutningsvis skal de publiseres i skolens nettmagasin og deles via sosiale medier.