OPPTAK

Har du spørsmål om opptaksprosessen? Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål om opptaksprosessen, skolen og utdanningene vil tilbyr!

Valg av utdanning er spennende, og valg av skole er alltid vanskelig når du skal bestemme deg for utdanning. Nedenfor vil du finne informasjon om opptakskravene vi har til de ulike utdanningene, i tillegg til svar på ofte stilte spørsmål om opptaksprosessen, skolen og utdanningene vi tilbyr!

OPPTAKET

Bilder Nordic School of Photography opererer med løpende opptak for de halvårige studiene og nettkurset – det betyr at når du søker, vil du få svar fortløpende etter du har levert opptaksprøve. Vi har også løpende forhåndsopptak på de ett- og toårige studiene frem til 1. desember. Alle som søker mellom 1. desember og søknadsfristen 29. april, går innunder samlet opptak, og får svar på sin søknad i mai.

Ett- & toårige utdanninger

Frem til 1. desember gjør vi forhåndsopptak og vurderer søknader løpende. Søknader som kommer etter 1. desember vurderes i samlet opptak i april.

29. april er søknadsfristen for våre ettårige og toårige studier.

 

Vår opptaksprosess
Vi har en ganske omfattende opptaksprosess, med både opptaksprøve, opptakskveld og individuelle samtaler. Alt dette er fordi vi ønsker å sikre at du er godt informert om studiet du går til, og at du er kjent med hvilke forventninger vi har til våre studenter. Vi ønsker rett og slett å forberede våre søkere på hva de vil møte som studenter, slik at du kan gjøre et godt informert valg. Samtidig er vi trygge på at vi får motiverte og engasjerte studenter, som er klare for studietiden som venter dem!

 

Opptaksprøve & innlevering av denne
Du søker ved å registrere deg her på vår nettside, og får deretter en e-post med informasjon om opptaksprøven for studiet du har valgt. Opptaksprøven kan leveres når som helst før søknadsfristen 29. april.

 

Før søknadsfristen vil du bli kontaktet av fagansvarlig for din utdanning, i tilfelle du har noen spørsmål om studiet eller opptaksprøven. Du kan også kontakte oss på post@bildernordic.no eller telefon 24 14 66 80 dersom du lurer på noe.

 

Opptakskveld
Husk å levere komplett opptaksprøve innen fristen 29. April! Dagen etter vil vår opptakskomité gå gjennom alle innsendte søknader, og dersom du kvalifiserer (har nødvendig dokumentasjon på fullført og bestått videregående utdanning eller tilsvarende kompetanse, samt har levert komplett opptaksprøve) blir du invitert til en spennende digital opptakskveld 7. mai. På opptakskvelden blir du bedre kjent med skolen og utdanningen du har valgt – så hold av denne datoen!

 

Opptakssamtaler
Uken etter, 10. og 11. mai  gjennomfører individuelle opptakssamtaler.  Tidspunkt for din samtale får du tilsendt på e-post før opptakskvelden. Dette er siste ledd i opptaksprosessen, og skal sikre at vi er rett skole for deg – og at du er rett student for oss.

 

Tilbud om studieplass
Alle søkere mottar svar på sin søknad per e-post 20. mai. Du vil deretter få tilsendt kontrakt og faktura for opptaksgebyr på kr 1800. Når kontrakt er signert, og opptaksgebyr betalt, er studieplassen din!

 

Venteliste
Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn plasser på utdanningen du har søkt vil det opprettes en venteliste. Hvem som tilbys plass og hvem som settes på venteliste vurderes ut i fra en poengrangering av opptaksprøvene.  Av erfaring vet vi at det gjerne åpner seg noen plasser på studiene i løpet av sommeren, så venteliste betyr ikke at alt håp er ute!

Halvårige studier & nettutdanninger

For halvårige studier og nettutdanninger kjører vi løpende opptak. Dette betyr at søkere vurderes i den rekkefølgen de kommer inn, og du vil få svar på din søknad i løpet av 1 uke etter levering av komplett opptaksprøve.

Du søker ved å registrere deg på våre nettsider. Deretter vil du motta en automatisk epost med instruksjoner om hvordan du fullfører opptaksprosessen. Du vil bli bedt om å levere vitnemål eller dokumentasjon på realkompetanse, samt en opptaksprøve, som du kan lese mer om under hvert enkelt studie.

Når du har lastet opp komplett søknad vil du få svar på epost fra vår opptakskomité i løpet av 1 uke. Deretter vil du få tilsendt kontrakt og faktura for opptaksgebyr på kr 1800. Når kontrakt er signert, og opptaksgebyr betalt, er studieplassen din!

HVA KREVES?

For å søke utdanning på Bilder Nordic må du ha bestått generell eller spesiell studiekompetanse eller ha realkompetanse. Unntaket for denne regelen er Nettkurs i foto og Foto2 – avansert fotografi for viderekomne

Hva er realkompetanse?

Mangler du studiekompetanse? Husk at vi også kan vurdere søknader ut i fra realkompetanse! Realkompetanse er kunnskap og ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Merk at du må fylle 23 år eller eldre i søknadsåret for å kunne realkompetansevurderes etter ny fagskolelov. Er du i tvil om du oppfyller kravene, send inn en CV til oss, så kan vi ta en titt og veilede deg videre!

Hvorfor har vi opptaksprøve?

Opptaksprøvene ved Bilder Nordic er for å sikre motiverte og dedikerte studenter på riktig ferdighetsnivå. Opptaksprøven handler ikke bare om at du skal vise hvor dyktig du er, men vel så mye om at vi skal få et inntrykk av deg som person og dine fotografiske preferanser! Du skal altså ikke være redd for å ikke være “god” nok når du leverer inn opptaksprøven! Våre opptak er basert på en helhetlig vurdering av deg som søker.

Usikker på hvordan du leverer opptaksprøven? Her er en guide til hvordan man oppretter mappestruktur og laster opp!

OPPTAKSPRØVER

Grunnutdanning i fotografi

Dokumentasjon på studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsbrev. Skriv en halv til 1 A4-side om hvorfor du ønsker å studere fotografi, og hva du ønsker å få ut av studiet.
Portefølje. Velg ut 5-10 bilder som du har tatt tidligere, som du føler representerer deg som fotograf der du er i dag.

Grunnutdanning i film

Dokumentasjon på studiekompetanse eller realkompetanse.
Tekstoppgave: Skriv en halv til en A-4 side om din personlige motivasjon for å ta utdanningen Grunnutdanning i film. Hva gjør at du har lyst til å studere Grunnutdanning i film og hva ønsker du å bruke utdanningen til?
Visuell portefølje: Presenter 2-4 videoproduksjoner som representerer deg.

PS: Studieløpet er også for deg som ikke har erfaring med film fra før. Om du ikke har laget noen filmer enda er det også mulig å lage en skisse til en idé med telefonen e.l. Kanskje du allerede har materiale du kan lage noe med, for eksempel reisevideoer?

Fotograf – toårig fotografutdanning

Dokumentasjon på studiekompetanse eller realkompetanse. 

Søknadsbrev. Skriv en halv til 1 A4-side om hvorfor du ønsker å studere fotografi, og hva du ønsker å få ut av studiet.

Portefølje. Velg ut 10-20 bilder som du har tatt tidligere, som du føler representerer deg som fotograf der du er i dag.

Visuell innholdsprodusent for nye medier

Dokumentasjon på studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsbrev. En halv til en hel A4-side om hva du anser som spennende med mediebransjen i dag og de neste 5 årene.
Digital portefølje: Vise minst tre ulike nettbaserte tilstedeværelser, eksempelvis LinkedIn, facebook-side og nettsted. Kan være personlig eller på vegne av andre.
Visuell portefølje: Presentere minst fem visuelle arbeider, av valgfri uttrykksform.

Mediedesign

Dokumentasjon på studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsbrev. Skriv en halv til en hel A4-side om hva du anser som spennende med mediebransjen i dag og de neste 5 årene.
Portefølje. Presenter 5-10 visuelle arbeider, innen illustrasjon, grafisk design, webdesign, animasjon eller nærliggende fagområder.

Foto2

Opptak til Foto2 er intervjubasert, og du vil bli kontaktet av fagansvarlig Laara Matsen for en samtale rundt dine visjoner for studiet.

Opptaksprøven består av:
-Dokumentasjon. Kort CV – hva har du gjort tidligere, relevant utdanning, kurs etc.
– Søknadsbrev. En kort tekst om tematikk eller ideer du er nysgjerrig på å utforske, og hva du ønsker å få ut av studiet.
– Portefølje. Valgfritt antall bilder som viser hvem du er som fotograf

Nettkurs i foto

Søknadsbrev. Skriv en halv til 1 A4-side om hvorfor du ønsker å lære fotografi, og hva du ønsker å få ut av kurset.
Portefølje: Velg ut bilder som du har tatt tidligere, som du føler representerer deg som fotograf der du er i dag. Valgfritt antall bilder

Komplett søknad

Svar på din søknad varsles pr epost, og du mottar deretter et brev med studiekontrakter og faktura for opptaksgebyr på 1800,-. Din studieplass er sikret når du har signert studiekontrakten og betalt opptaksgebyret. Velkommen som student hos oss!

 

Tiden frem mot studiestart

I perioden fra du er tatt opp som student og frem til studiestart vil du motta en rekke eposter og invitasjoner fra oss. I epostene finner du praktisk informasjon om studiet og forberedelser, mens invitasjonene er til åpne foredrag, treffkvelder og workshops som kan gi faglig innsikt og sosialt samvær med andre kommende studenter og fotomiljøet.

 

Husk at selv om studiekontrakt og opptaksgebyret er betalt, er du ikke bundet til kontraktsbetingelsene før du møter opp første skoledag. Du kan altså trekke studieplassen din helt frem til dette tidspunktet ved å sende oss en e-post til post@bildernordic.no.

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL:

Skolen ligger midt i Oslo sentrum – ved Stortinget og Rådhusplassen! Vi har kort avstand til det aller meste, og det er lett å komme seg hit med kollektiv, noe som gjør det til en fin beliggenhet for nysgjerrige studenter!

Adressen er Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo

Toårig fotografutdanning koster 54 500 kr per semester, Visuell innholdsprodusent for nye medier koster 58 000 kr per semester. Grunnutdanning i fotografi og Fototeknikk & bildekommunikasjon har begge en samlet studieavgift på 59.000 kr. Mediedesign, 3D-design & animasjon og Grunnutdanning i film koster 59 000 kr per semester, og Foto2 koster totalt 52 500 kr. Registreringsavgift på 1800 kr tilkommer alle studieretninger og betales ved bekreftelse av studieplassen.

Toårig Fotografutdanning, Grunnutdanning i Fotografi, Grunnutdanning i film, Visuell innholdsprodusent for nye medier, Mediedesign og 3D-design & animasjon kvalifiserer for lån og stipend. Foto2 og Fototeknikk & bildekommunikasjon gir ikke rett på lånekassestøtte. På www.lanekassen.no kan du se hvor mye du kan få i studielån og stipend.

 

NB! Når du søker støtte i Lånekassen, ligger Bilder Nordic School of Photography under NKI Fagskoler

Ja, det gjør du! Halvårige utdanninger gir 30 studiepoeng, ett år gir 60 studiepoeng og to år gir 120 studiepoeng. Årsstudier gir fagskolegrad, mens den toårige fotoutdanningen gir høyere fagskolegrad.

Ja! Vi inviterer til åpne kvelder cirka én gang i måneden – en kveld der vi inviterer spennende folk til å snakke om ulik tematikk for hver gang. Etter foredrag & workshop er studieledere og rektor tilgjengelig – da kan du høre mer om skolen og utdanningene, samt få en omvisning på skolen og få svar på alle dine spørsmål.

Du kan også booke studiesamtale her – da møtes vi på skolen, og du får omvisning i tillegg til en samtale rundt studiene du er interessert i, og hjelp om du er usikker på hva som passer best for deg.

Vi har foreløpig ikke noen avtaler rundt studentboliger. Vi anbefaler å søke etter hybel på Finn.no og Hybel.no. Ellers kan man også søke om hybel hos private studentboliger rundt om i Oslo.

Ekstra kostnader varierer mellom de ulike utdanningene.

Ved toårig fotografutdanning har vi beregnet at ekstra kostnader vil havne på cirka 5000 kr, for pensumlitteratur, materiell til printing, eventuelle tilleggstilbud og depositum for kodebrikke ved oppstart. Ved grunnutdanning i foto har vi beregnet det til 3000 kr (kortere studieløp).

Foto og film er praktiske fag hvor mengdetrening er essensielt for å bli god. Derfor har skolen følgende krav til eget utstyr, for å sikre at alle studenter kan jobbe med oppgaver og praktiske øvelser utenom skoletid.

Som student ved Bilder Nordic må du ha et eget kamera med manuelle innstillinger og mulighet for å skifte optikk, enten speilrefleks eller speilløst. Dersom du har tenkt til å oppgradere kamera eller må gå til innkjøp av nytt kamera til studiestart anbefaler vi å vente til du har gått et par uker på skolen, slik at du kan teste litt utstyr her, få lære litt mer om hva du faktisk har behov for og spørre om tips og råd fra foreleserne. I tillegg er det fler fotobutikker som gir ekstra gode studenttilbud like etter oppstart.

Du må også ha en egen, bærbar maskin som er i stand til å håndtere tunge programmer som Creative Cloud-programvare (Photoshop, Lightroom, InDesign etc.) Prosessor i5 eller høyere, minst 16GB ram og minst 250 GB lagring er anbefalte specs.

En portabel ekstrern harddisk, et stativ og en reflektor eller håndblitz kan også være kjekt, dersom man ser nytteverdien.

Skolen har tre velutstyrte fotostudio som studentene kan leie 24 timer i døgnet, alle dager utenom ferier. Vi har i tillegg flere portable lyssett til utlån, samt en omfattende utstyrspark bestående av kamerahus, objektiver, lydopptakere, mikrofoner, tegnebrett, kalibratorer og videoutstyr til utlån. I tillegg disponerer studentene et omfattende fotobibliotek samt mørkerom og et lyd/grading-rom. Vi har flere teorirom der undervisning foregår, i tillegg til datarom med enda flere stasjonære macer.

Vi er også utstyrt med en av Norges største 3D-labs, med nyeste hardware og software, som eksempelvis 3Drom-scannere, motion capture suits og aller nyeste headsets og software.

Du vil møte et studiemiljø preget av åpenhet og tillit! Som student har du tilgang til skolens lokaler og fasiliteter døgnet rundt så lenge tilliten mellom student og skole opprettholdes. Unntak er offentlige helligdager, en periode i sommerferien, samt jule- og påskeferie.

På skolen vil det bli stilt høye krav til deg som student! Det gis minimum 300 undervisningstimer per semester. Vår erfaring er at dette er mer enn nok, fordi en viktig del av din utvikling er gjennomføringen av skolestyrte og individuelle fotograferinger. Om du ønsker en høyere intensitet så vil vi ha tilbud som foregår parallellt med utdanningen, som studentredaksjon, magasin- eller utstillingsproduksjoner. Vi krever deltakelse, pålitelighet og punktlighet av studentene våre. Arbeidsmengden vil være stor, og du må sette av rikelig med tid til oppgaver mellom undervisningsøktene. Disse kravene stiller vi for at du skal lære mest mulig under studietiden, og for at vi ønsker å forberede deg på profesjonell utførelse av yrket etter endt utdanning.

Nei, studieavgiften fordeles på fire fakturaer pr semester og følger lånekassens utbetalinger.

Vi prøver å utdanne studenter som er klare for de kreative markedene – det er derfor vi tar inn en stor mengde yrkesaktive aktører, slik at alle våre studenter får god innsikt i hvordan det er å arbeide innenfor gitt område.

Det er mange veier for å etablere seg som fotograf – enten du går rett i gang med egen bedrift, går inn i et studiofellesskap med andre studenter eller velger å assistere hos en etablert fotograf en periode. Som tidligere student kan du fortsatt ta del i skolemiljøet etter endt utdanning, og utvikle deg i samarbeid med andre. Gjennom gratis foredrag og andre spennende arrangementer møtes nye og gamle studenter jevnlig gjennom året!

For visuelle innholdsprodusenter er jobbmarkedet veldig spennende – det ligger mange stillinger ute til enhver tid, så hver innholdprodusent vil i mange tilfelle ha muligheten til å kunne velge arbeid innenfor tematikken de er interessert i.

Med en utdanning innen film kan du arbeide fast eller som frilanser for et bredt spekter av kunder. Du kan ta på deg større og mindre prosjekter, enten i team eller selvstendig. Studiet passer godt som er forstudium til høyere utdanninger, og gir deg grunnlaget og tryggheten til å kunne fortsette å utvikle deg som filmskaper.

Enten du finner drømmejobben i et reklamebyrå eller i et designstudio eller velger å jobbe som frilanser, vil du merke at mediedesign er et etterspurt fagområde. Tidligere studenter er å finne i kreative yrker over hele verden.

Typiske arbeidssteder er:

  • Reklame-, design- og mediebyråer
  • Forlag, aviser og grafisk bransje
  • Innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor

Med stadig større etterspørsel etter visuelt digitalt innhold er 3D-design & animasjon et ettertraktet fagområde. Enten du finner drømmejobben i et spillstudio, i filmbransjen eller velger å jobbe som frilanser, vil du merke at kompetansen er etterspurt. Tidligere studenter fra den opprinnelige utdanningen er å finne i kreative yrker over hele verden. Typisk kan du få jobb i film- og TV-bransjen, som spilldesigner eller i design- og reklamebyråer.

Vi streber etter å ha kontakt med alle våre tidligere studenter etter endt utdanning, både for å ha muligheten til å følge med på hvordan de klarer seg, men også fordi vi ønsker å ha et miljø rundt skolen som strekker seg videre forbi selve studietiden. Noe av det mest fruktbare med en utdanning er alle man blir kjent med, og dette skaper også et bedre kreativt miljø!

Ja! Studiet er lagt opp til at man enten kan ta hele grunnstudiet heltid på ett semester, eller man kan fordele grunnstudiet over to semestre. Heltid på ett semester foregår på dagtid, mens deltid fordelt på to semestre undervises på kveldstid.

Dersom du starter studiet i januar/februar har du undervisning tirsdag- og torsdagskvelder. Dersom du starter studiet i august/september har du undervisning mandag- og onsdagskvelder. Uansett når du starter studiet er det undervisning fra 17.30 – 21.00, og det vil det være 2-3 helgesamlinger i løpet av semesteret.

KONTAKT OSS

Telefon: +47 24 14 66 80

E-post: post@bildernordic.no