Studentene ved toårig fotograf presenterer sine arbeider med tema HÅP i en unik

fotoutstilling fra 11.juni – 20.juni- Utstillingen kan sees på Fotografihuset på sukkerbiten!

Meld din interesse for arrangementet HER

Følg studentenes utstillings Instagram-konto HER

Vi lever i en utfordrende tid med til dels dystre utsikter for fremtiden, samtidig som vi forsøker å håndtere en nåtid som er preget av en rekke alvorlige saker som pandemi, diskriminering, økende problemer med mental helse og et overforbruk av jordens naturressurser. Samtidig vet vi av erfaring at når vi virkelig må, så er vi mennesker i stand til å overvinne tilsynelatende uoverkommelige utfordringer.

 

ON HOPE er en fotoutstilling hvor 29 avgangselever ved Bilder Nordic gjennom individuelle prosjekter utforsker og belyser temaer med en forankring i konseptet håp.

 

Utstillingen er utendørs og det tas hensyn til smittevern.
———

 

We live in a challenging time with uncertain prospects for the future. We must deal with a present characterized by a number of serious issues including a global pandemic, discrimination, increasing problems with mental health and an over-consumption of the earth’s natural resources. At the same time, we know from experience that when pressed to our limits, we humans are able to overcome seemingly insurmountable challenges.

 

ON HOPE is an exhibition from the 29 graduating students of Bilder Nordic School of Photography. Through these projects, we explore and illuminate themes inspired by and anchored in the concept of hope.

 

Åpningstider
Mandag-fredag: 14-18
Lørdag-søndag: 12-20
Hjertelig velkommen

Foto: Aurora Julie Haaland Stenersen

Foto: Cronje Martti Strøm