I faget nye medier får du en introduksjon til dagens digitale landskap. Du lærer hvordan vi kan tenke merkevareidentitet på nett og hvordan vi kan utnytte sosiale medier og blogg-konsept for å bygge opp en faglig identitet og posisjon. Vi ser på ulike former for digital prosjektpresentasjon og avslutter faget med både teknisk og innholdsmessig arbeid på våre egne nettsider, samt en forståelse av hvordan vi kan bruke Google for å synliggjøre eget arbeid.