Faget er en videreføring av det du lærte i tredje semester og handler i hovedsak om praktisk anvendelse av nye medier i alle gjennomførte prosjekter. Undervisningen er nært knyttet opp mot avgangsutstillingen, der du skal ha fokus på kontinuerlig markedsføring og publisering av prosjektene du arbeider med. Sentralt for faget er å vise deg verdien av markedsføring via nye medier, og hvilke redskaper du kan nyttiggjøre deg av for å nå ut til publikum. Slik lærer du å se mulighetene og å gjøre strategiske og riktige valg for å få gjennomført din målsetning for egen markedsføring. Etterhvert som slutten av studiet nærmer seg ser vi på hvordan vi kan samle våre erfaringer med digital prosjektpublisering og arbeid i sosiale kanaler i en profesjonell bedrifts-nettside.