Kurset bygger videre på Nye medier og strategisk kommunikasjon I. Hensikten med dette kurset er å gi studentene grunnleggende kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å etablere en profesjonell tilstedeværelse online som fotograf. Dette inkluderer en grunnleggende forståelse for markedsføringsprinsipper, dagens digitale landskap og hvordan ulike kanaler online har ulike funksjonaliteter, samt hvordan de ulike bør fungere sammen. Kurset fokuserer på en praktisk tilnærming der alle studentene skal arbeide med å bygge sin egen (merkevare)identitet online. Ved første skoleår skjer dette gjennom sosiale medier, slik som Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube og blogger, der studentene skal jobbe med å bygge opp et publikum. Ved andre skoleår fortsetter vi å bygge på publikummet og merkevareidentiteten gjennom profesjonelle presentasjoner av prosjekter, før vi gir vårt merke/identitet en profesjonell forretningsinnpakning i det fjerde semesteret, med en mer tradisjonell nettside som samler alle de andre kanalene vi har bygget opp. Sammen skal dette skape en solid merkevareidentitet og et grunnlag for videre online markedsføring når studentene uteksamineres.