Tradisjonelle medier har de siste årene stadig måtte vike plassen for de nye interaktive mediene. Mediebildet i dag bærer preg av dialog og sosialt fellesskap kombinert med en fleksibilitet som gir brukeren valgfrihet i hvilken informasjon han ønsker å ta inn og ta del i. Faget fokuserer på hvordan du som fotograf kan bruke de nye mediene i egen markedsføring og merkevarebygging. Alle prosjekter i tredje og fjerde semester skal publiseres via en av skolens plattformer og deles via sosiale medier, så du lærer å se verdien og effekten av viral markedsføring. Ved opprettelsen av prosjekter på skolens plattformer får du oppfølging og tilbakemelding av internasjonale bilderedaktører i hvordan du profilerer deg selv, samt hvordan du beskriver fotoprosjekter på en spennende og inviterende måte gjennom tittel og beskrivelse.