Hensikten med dette kurset er å gi studentene den grunnleggende kunnskapen og ferdighetene som er nødvendige for å presentere seg online som fotograf. Dette innebærer å ha forståelse for markedsføringsprinsipper, det digitale landskapet og for hvordan ulike kanaler har ulike funksjonaliteter, samt hvordan disse elementene samhandler. Kurset fokuserer på en praktisk tilnærming, der alle studentene skal skape sin egen nettside med tilknyttet blogg, og er anbefalt å opprette businessprofil på Facebook og Instagram, profil på YouTube og Google Analytics-konto som bør brukes aktivt gjennom hele skoleåret, og slik bygge et grunnlag for online markedsføring når studentene uteksamineres. Kurset bygger opp en bevissthet om sin egen tilstedeværelse på nett, for å ha kontroll over hva potensielle kunder kan finne av informasjon, samt en forståelse for hvordan (potensielle) kunder vil interagere med en via sosiale nettverk.