NETTKURS I FOTO

Et fleksibelt og komplett nettkurs i fotografens tekniske verktøy, bildekommunikasjon og utviklingen av egen portefølje.
Nettkurset i foto er et fleksibelt nettbasert kurs med samlinger, der målet er å gi deg en praktisk, fotografisk verktøykasse. Kurset tar for seg de sentrale elementene i fotografering, og legger vekt på praktisk utførelse, slik at du skal få kunnskap og erfaring til å mestre håndverket.

Med et nettbasert fotokurs gir vi deg muligheten til å kunne videreutdanne deg uten å måtte gå ut av en eventuell jobbsituasjon, eller måtte flytte grunnet skolens beliggenhet. Du vil kunne tilegne deg den kompetansen som er nødvendig for å kunne arbeide med fotografi.

Du får muligheten til å utforske kreativiteten din gjennom linsen, med en innføring i lys, kamerateknikk, postproduksjon, bildekommunikasjon og porteføljearbeid og den passer godt for den nysgjerrige hobby-fotografen, journalisten, designeren eller andre som ønsker å bruke det visuelle språket sammen med eksisterende karriere.

Høy teknisk kvalitet er en forutsetning for å lykkes som profesjonell fotograf, men det er din visuelle stemme og uttrykksform som er avgjørende. For å sikre studentene fremtidige muligheter er Nettkurs i foto bygget opp med vesentlig vekt på den praktiske utførelsen, og du vil lære deg gode arbeidsvaner med vekt på solid håndverk, non-destruktiv arbeidsflyt og respekt for kunder og andre bransjeaktører.

KJERNEFOKUS

Foto – Teori & teknikk 
Solid kunnskap om fotografens arbeidsverktøy, og evnen til å bruke disse på en effektiv og riktig måte, er en forutsetning for å lykkes. Her vil du lære hvordan du kreativt bruker kameraet, i tillegg til lyssetting og profesjonell etterbehandling.

Kommunikasjonslære
En dyktig fotograf kan formidle budskap, fortelle historier og skape stemninger gjennom fotografiet. Sentralt i kommunikasjonslæren står en bred tilnærming i bildekommunikasjon, forståelse for fotografiske virkemidler, persepsjon og bildetolkning, samt utvikling av en visuell stemme og personlig uttrykksform.

Yrkesutøvelse
En profesjonell fotograf må være i stand til å anvende den fotografiske kunnskapen til å utvikle, gjennomføre og selge inn egne ideer og prosjekter overfor potensielle kunder. Yrkesutøvelse vil gi deg kunnskapen om hvordan bransjen fungerer, og hvilke krav som stilles til deg som fotograf.

LÆRINGSUTBYTTE

Kunnskaper

– har kunnskap om planlegging, opptak og postproduksjon av fotografi og film for fotografer

– har kunnskap om kamerateknikk, lyssetting, programvare og utstyr for fotografer

– har kunnskap om hvordan bilder brukes for å kommunisere budskap og fortelle historier

– har innsikt i relevant regelverk, så som lov om opphavsrett og fotobransjens standarder

– har kunnskap om fotobransjen og kjennskap til visuell innholdsproduksjon med fokus på bilder

– forstår betydningen av bilder som kommunikasjonsmiddel og deres kommersielle verdi

– kan oppdatere sin kunnskap om planlegging, opptak og postproduksjon av stille og bevegelige bilder

Ferdigheter

– kan anvende kunnskap om produksjon av fotografi til å løse bildebehov

– kan anvende moderne opptaksutstyr, lysutstyr og etterbehandlingsprogrammer for fotografi

og film for fotografer

– kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for å løse visuelle kommunikasjons-

utfordringer gjennom bruk av fotografi

– kan kartlegge en situasjon og identifisere problemstillinger knyttet til fotografi og bildebruk,

samt gjenkjenne behov for produksjon og bearbeidelse av bilder

Generell kompetanse

– har forståelse for de etiske prinsipp som omhandler fotografyrket og fotobransjen

– har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av fotografyrket

– kan utføre fotografering og etterarbeid etter bedrifter og privatmarkedets behov

– kan bygge relasjoner med fotografer, andre produsenter av visuelt materiale og kunder

– kan utvikle bildebaserte produkter og tjenester av relevans for fotografyrket

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
Nettkurs i foto innebærer mange øvingsoppgaver og større oppgaver for å bygge ferdigheter. Kurset har ingen eksamen, men gir kursbevis med beskrivelse av emnene du har vært gjennom. Gjennom kurset bygger du også opp din egen personlige portefølje, som representerer deg som fotograf.

Kamerabruk

I faget lærer du å benytte kameraet som et profesjonelt arbeidsverktøy. Du lærer hvordan du skaper bilder ved hjelp av tilgjengelig lys, og hvilke kameraeffekter som kan benyttes for å forsterke bildets innhold og budskap. Læren om lukker, blender, brennvidde, lysmåling og grunnleggende komposisjon står sentralt i faget.… Read More

Digitalt Mørkerom I

I Digitalt mørkerom lærer du en profesjonell arbeidsflyt som starter når bildefilene importeres og som avsluttes med sluttproduktet. Faget tar for seg ikke-destruktiv arbeidsmetodikk ved bruk av lag og masker, optimalisering av det digitale negativet, fargejustering, selektiv justering, frilegging av motiver, retusjering av hud og klargjøring av filer for trykk samt andre sentrale arbeidsmetodikker. Du lærer også oppsett av det digitale mørkerom, bildearkivering, bruk av metadata, fargestyring, kalibrering av utstyr og utskrift. Skolen benytter alltid nyeste versjon av Adobe Photoshop i undervisningen.… Read More

Lyssetting I

Faget startes med en teoretisk innføring i lyset og lysets egenskaper. Du blir kjent med ulike lamper, forsatser og hjelpemidler til bruk i studio og til utendørsfotografering. I den praktiske delen av faget lærer du å bygge opp lyssettinger, og du blir kjent med ulike lysoppsett for de vanligste typer oppdrag.… Read More

Porteføljeutvikling

Porteføljeutvikling tar for seg forståelsen for hva en portefølje er i dag: mappe, nettside, blogg og profil på sosiale medier. Du vil få en få en grundig personlig veiledning og oppfølging i utviklingen av en portefølje som skal presentere deg som fotograf på best mulig måte. … Read More

Bildekommunikasjon I

Bildekommunikasjon tar for seg det visuelle språket, hvordan fotografen utnytter bilderommet, og hvordan persepsjon påvirker opplevelsen av bildet. Undervisningen konsentrerer seg om fotografens virkemidler for å skape virkningsfulle bilder til å fortelle historier, formidle budskap eller vekke følelser gjennom ren estetikk. Hensikten med faget er at du skal bli bevisst på fotografens verktøy; utsnitt, perspektiv, komposisjon og innhold i skapelsesprosessen, slik at du skal bli bevisst på valgene du gjør under et fotoopptak.… Read More

Bildekommunikasjon II

I del II av faget Bildekommunikasjon vil du få en tilnærming til bildekommunikasjon gjennom et personlig perspektiv, hvor det handler om intuisjon, kreativitet og den iboende viljen alle har til å skape. Ut i fra disse drivkreftene lærer du å vurdere bilder og bruke egne evner i fotograferingen. Målet er også å øke forståelsen av bilder som kommunikasjon i et tverrfaglig perspektiv, slik at studentene er godt forberedt på å forfølge sin lidenskap uansett hva det er. Det legges vekt på å styrke studentenes kunnskap, entusiasme, kreativitet og ånd.… Read More

Lover & Regler

Faget er et kort og intensivt juss-seminar der en advokat med lang erfaring innen kontrakt- og opphavsrett tar for seg de juridiske aspektene av fotografyrket. Dette inkluderer opphavsrett og åndsverksloven, samt en enkel tilnærming til kontraktsarbeid i forbindelse med oppdrag.… Read More

Samlinger

Det legges opp til fem samlinger (fredag-søndag) i løpet av kurstiden. Samlingene er obligatoriske og krever 75 % oppmøte. Samlingene gjennomføres i skolens lokaler i Oslo.

Første samling gjennomføres innen tre uker etter studiestart, mens siste samling gjennomføres siste måned i studiet. Detaljert informasjon om faglig innhold og konkrete tidspunkt for samlingene i første semester publiseres i læringsplattformen før oppstart.

 

Arbeidsbelastning

Estimert total arbeidsbelastning er 900 timer. Av dette er det er lagt opp til ca 100 timer «live» nettforelesninger, ca 100 timer på samling i skolens lokaler (5 helger i løpet av studiet) og ca 100 timer arbeid med pensummateriale, utarbeidet av foreleser, for egenstudier. Resterende tid er ment selvstyrt til arbeid med oppgaver, praktisk øving og egenarbeid. Siden dette er nettlæring, er naturligvis tiden du kan bruke på hvert emne svært fleksibelt.

– Det viktigste jeg tar med meg videre er at man ikke skal sammenlikne seg med andre | Grunnutdanning i foto

Grunnutdanning i fotografi er et halvårig studie som gir deg grunnleggende fotokunnskap, som åpner opp dører til mange spennende retninger! Vi har snakket med to tidligere studenter om hvordan det var å studere grunnutdanningen, hva de gjør nå og hva de har fått ut av det intensive semesteret.… Read More

Tidligere studenter stilte ut under Fotografiets dag i Horten!

Under fotografiets dag stiller tidligere studenter Pål Rygh, Anne-Sylvie Bonnet og Martine Lund ut arbeider i den juryerte utstillingen. Les intervju med Pål og Anne-Sylvie her! … Read More

ALUMNI: få et innblikk i hva tidligere studenter jobber med i dag!

Interessert i å studere fotografi? Her har vi samlet et knippe tidligere studenter som arbeider som fotografer, både i utland og innland, i dag.… Read More

Årets bilde 2018: studenter, alumni & forelesere blant vinnerne!

Gratulerer til student Simen Ulvestad, alumni Mirjam Stenevik og mentor Linda Bournane Engelberth med priser under Årets bilde 2018!… Read More

Intervju: Isabel Sancho – Fotografiets dager

Tidligere student Isabel Sancho er aktuell med utstilling på Preus Museum under fotografiets dager i Horten! Her kan du lese om prosjektet og hennes tanker rundt muligheten… Read More

Intervju: fotostudenter stiller ut under Oslo Pride 2018

Pride Art er en av fire hoveddeler under Oslo Pride, som søker å bidra til økt forståelse for skeive mennesker liv og virkelighet. Tre av våre førsteklassinger bidrar i Årets utstilling, «Shameless», som åpner på Youngstorget 22. juni.… Read More

UTSTYR

Foto og film er praktiske fag hvor mengdetrening er essensielt for å bli god. Derfor har skolen følgende krav til eget utstyr, for å sikre at alle studenter kan jobbe med oppgaver og praktiske øvelser utenom skoletid.

Som student ved Bilder Nordic må du ha et eget kamera med manuelle innstillinger og mulighet for å skifte optikk, enten speilrefleks eller speilløst. Dersom du har tenkt til å oppgradere kamera eller må gå til innkjøp av nytt kamera til studiestart anbefaler vi å vente til du har gått et par uker på skolen, slik at du kan teste litt utstyr her, få lære litt mer om hva du faktisk har behov for og spørre om tips og råd fra foreleserne. I tillegg er det fler fotobutikker som gir ekstra gode studenttilbud like etter oppstart.

Du må også ha en egen, bærbar maskin som er i stand til å håndtere tunge programmer som Creative Cloud-programvare (Photoshop, Lightroom, InDesign etc.) Prosessor i5 eller høyere, minst 16GB ram og minst 250 GB lagring er anbefalte specs.

En portabel ekstrern harddisk, et stativ og en reflektor eller håndblitz kan også være kjekt, dersom man ser nytteverdien.

PENSUMBØKER & ANDRE KOSTNADER
Kurset har en pensumliste bestående av fagbøker innenfor emnene. Oppdatert pensumliste sendes ut i forkant av kursstart hver vår og hver høst. 

Pensumliste vår 2021

Tittel på bok ISBN Forfatter
Light Science & Magic: An Introduction to Photographic Lighting / Edition 5 978-0415719407 Fil Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua
Basics Photography 03: Capturing Colour 978-2940373062 Phil Malpas
Basics Photography 01: Composition 2nd Edition 978-2940411771 David Präkel
The Classic Essentials of Visual Communication 9789198415209 Bo Bergstrøm
DSLR Cinema: Crafting the Film Look with Video 978-0240815510 Kurt Lancaster

PRAKTISK INFORMASJON

Kursstart
Hovedoppstart 12. Februar 2021 – du kan søke frem til denne datoen.
Digital intro-økt kl 17.00 tirsdag 2. februar.


Søknadsfrist
Løpende opptak frem til klassen er full


Varighet
Ett år deltid


Undervisningstider
Obligatorisk liveforelesning  via nett 1 kveld i uken (2 kvelder i uken første åtte uker mellom samling 1 og 2 for å sikre godt tekniske grunnlag) fra kl 17.30 – 20.00, med mulighet for veiledning frem til kl 21.00.

Fem obligatoriske samlinger, fredag – søndag, i løpet av studietiden. Disse annonseres i progresjonsplan før oppstart.


Studieavgift
59 000 kr
Faktureres i fire delbetalinger per semester


Ikke støttet av Lånekassen