Kurset bygger videre på Porteføljeutvikling 1 fra første semester og vi beveger oss her fra arbeid med enkeltbilder over til arbeid med mer omfattende prosjekter for å bygge opp individuelle porteføljer. Gjennom to 3-ukes lange prosjekter vil studentene få en smakebit på hva andre skoleår innebærer, med fokus på prosess og individuelle prosjekter.

I den første workshopen skal studentene arbeide med objekter. Målet er å bli kjent med å gjøre studier av objekter og å begynne å tenke på bilder i serier. Studentene vil lære å portrettere objekter på den mest grunnleggende måten, gjennom å studere objektenes form, materialitet, lys, omgivelser, etc. Samtidig vil vi forsøke å skape forståelse for fine art og kommersiell fotografi, og disse sjangrenes visuelle språk.

Ved den andre workshopen skal studentene arbeide med å bygge et narrativ gjennom portretter. Hovedfokuset vil være på å komme nært mennesker når man fotograferer. Vi vil gjennomgå portrettsjangeren og se på hvordan man kan formidle de portretterte menneskenes følelser gjennom bilder.