Modul 3 omhandler temaet sted. Stedet man velger å fotografere har stor innvirkning på både hva man fotograferer og hvordan man velger å utføre et prosjekt. Et sted det skjer en hendelse, et sted som hovedelement i en moteserie, eller hva med et sted som ikke finnes i virkeligheten, men satt sammen ved hjelp av Photoshop? Her utfordres du til å vise viktigheten av stedet – enten det innehar hovedrollen eller rammen for ditt bilde. Modul 4 er den siste modulen og har miljø som tema. Miljø kan i seg selv tolkes vidt, og brukt i sammenheng med de andre temaene har man store valgmuligheter. Du kan valgfritt velge innfallsvinkel til tematikken; enten du vil lage en dokumentar om et lite samfunn, bruke spesielle lokasjoner til motefotografering eller portrettere mennesker fra ett spesielt miljø.

Kreativ bruk og tolkning av alle temaene er ofte nøkkelen til et godt fotografi, og i modulene konsentrerer man seg om ett tema om gangen. Tematikkene er nøye utvalgt, ut fra en tanke om at fotografi vanskelig kan defineres uten at disse er inkludert.