I løpet av tredje og fjerde semester skal du gjennomføre fire moduler, som alle tar for seg en utvalgt tematikk. Du står fritt i å velge den fotografiske tilnærmingen til tematikken, men prosjektene skal være av enten kommersiell eller redaksjonell verdi. De fire tematikkene menneske, objekt, sted og miljø danner grunnlaget for modulene. Prosjektene handler om en komplett arbeidsprosess; utvikling av en idé, informasjonsinnhenting, konseptutvikling, finne riktig uttrykksform, lys og lyssetting, komposisjon, utførelse av opptak, etterarbeid, produksjon, presentasjon og utnyttelse av nye medier for å nå ut til publikum.

 

Modul 1 har mennesket som tema. Hvordan kan man bruke mennesket i fotografi? Modulen utfordrer til å tenke nytt om et av fotografiets mest brukte elementer. Leksjonene knyttet til modulen omhandler mennesket som ideal og konsept – anatomisk, historisk og kulturelt, mellommenneskelige relasjoner, mote og identitet, kommunikasjon med kropp og uttrykk, samt hvordan man fanger personlighet med kameraet. Tekniske støtteleksjoner fokuserer på arbeids-prosesser, regi, utvalg, komposisjon og flatebehandling, samt avansert retusj i henhold til hudtoner.

 

Modul 2 tar for seg temaet objekt. Hvordan gjøre gode produktbilder? Hvordan ser objektet ut, tatt vekk fra sitt naturlige element? Eller hva med å tillegge objektet menneskelige egenskaper?Det finnes utallige måter å definere et objekt på, og du utfordres til å studere objektets plass i fotografiet og gjøre din egen tolkning av dette i en kommersiell sammenheng. Leksjonene knyttet til denne modulen tar for seg det levende objektets indre liv, et historisk og symbolsk perspektiv av stilleben, samt objektets rolle i historiefortelling. De tekniske støtteleksjonene fokuserer på kreativ lyssetting, perspektiver, tilt/shift, storformat og lyssetting for produktfotografering.