Lyssetting 1 handler i hovedsak om teknisk lyssetting, mens vi i del 2 beveger oss inn mot kreativ lyssetting. Sentralt i undervisningen er hvordan fotografen skaper og utnytter stemninger for å subjektivt forsterke opplevelsen av bildets innhold gjennom å male med lys. Faget vil lære deg å lese lyssetting ut fra bilder, slik at du skal kunne hente inspirasjon til egen egne fotoopptak gjennom andres arbeid. Faget tar for seg videregående lyssetting for ulike typer oppdrag innen mote-, reklame-, produkt-, portrett-, livsstil-, presse- og dokumentarfotografering. I tillegg vil du lære metoder for filtrering og fargejustering av lys, lysets oppførsel i ulike rom og hvordan forskjellige materialstrukturer reflekterer lys.