Lyssetting 2 bygger direkte videre på Lyssetting 1, og studentene vil her få muligheten til å benytte kunnskap tilegnet ved del 1 av kurset i videre arbeid med praktiske oppgaver. Studentene vil i Lyssetting 2 videreutvikle sine ferdigheter i å lese lys for å finne inspirasjon for sine egne oppgaver/prosjekter. Dette inkluderer å finne bilder fra magasiner og bøker, og gjenskape lyssettingen. I leksjonene diskuterer vi og demonstrerer (i samarbeid) ulike lyssettinger. Denne kunnskapen tar studentene med seg videre i eget arbeid.