Lyssetting 1 handler om å forstå, kontrollere og å skape lys. Lyssetting tilfører et fotografi mer enn bare lys. Det er fotografens viktigste verktøy for kreativ kontroll, som påvirker hvordan form, farge, tekstur, og forholdet mellom subjekt og bakgrunn sees i bildet. Vi begynner med generell teori om lys, der målet er å få en forståelse for bølgelengder, lysbrytning og fargespekter. Studentene vil lære hvilke verktøy fotografen har tilgjengelig i studio, samt om hvordan bruke blitslys, fast lys og naturlig lys, hver for seg eller i kombinasjon.

I den praktiske delen begynner vi med lyssoppsett med én til fire lamper i studio, i tillegg til funksjonene til forskjellige lysformere og tilleggsutstyr man kan bruke. Studentene vil lyssette forskjellige objekter for å fremheve form og struktur. Videre vil de utvide sin kunnskap om metodikken gjennom å fotografere portretter med full kontroll over lyssettingen av modell, bakgrunn og forgrunn. I tillegg vil studentene få en forståelse av lysets egenskaper og om hvordan fotografen kan bruke denne forståelsen for å lyssette slik at det ønskede budskapet kommer frem. Studentene lærer også hvordan man kan tilegne seg kunnskap gjennom å studere og analysere eksisterende fotografier – hvordan å lese lys.