Å lage avanserte multimedieproduksjoner blir en stadig større del av profesjonelle fotografers hverdag. Undervisningen innledes med en filosofisk overgang fra stills til bevegelig bilder; forskjeller og likheter. Faget tar for seg sentrale element i filmteknikk og redigering: kamerabruk og kameraføringer, konvertering, import og eksport av riktige filformat, klipping, lydopptak, lydjustering, lydlegging/ voiceover, gradering og bruk av overganger.