Laara Matsen - rektor ved Bilder Nordic

Laara Matsen

Laara Matsen har en bachelor i fotografi fra Bard College og begynte sin karriere som fotoredaktør ved Magnum Photos i New York i 1997. Siden dette har hun arbeidet som veileder og mentor for dokumentariske fotoprosjekter. Hun har redigert og kuratert en rekke internasjonale utstillinger og fotobøker, og arbeidet som bilderedaktør for D2 magasinet/Dagens Næringsliv i 8 år.

Matsen er medredaktør i Norwegian Journal of Photography, medstifter av Lumina Gallery og Mentor Program i Oslo, samt mentor for narrativ retning og porteføljeutvikling på Bilder Nordic School of Photography. Hun har en forkjærlighet for fotobøker og er lidenskapelig opptatt av arbeidet med fotografer. Hun engasjerer seg i alle faser av arbeidet: fra idéprosessen til endelig produkt i fysisk form.

Fra 2019 ble Laara ny rektor ved Bilder Nordic School of Photography.