Målet for dette kurset er å gi praktisk kunnskap om hva kreativ og strategisk tenkning betyr for din suksess og hvordan transformere ideer til sterke konsepter for din fotografi. Studentene vil lære å konseptualisere, fortelle og legge strategier for gode og gjennomtenkte fotoprosjekter.

Gjennom kurset vil vi dekke kreativ tenkning, strategisk planlegging og håndtering av fotoprosjekter på et teoretisk og filosofisk nivå, i relasjon til studentenes pågående prosjekter. Dette kurset dekker prosessen å snu et problem om til en utfordring, utfordringen til et konsept, konseptet til en bærekraftig plan og planen til en fiksjonsbasert/ikke-fiksjonsbasert/poetisk serie som snakker til et større publikum, skapt for å påvirke mennesker gjennom massekommunikasjon eller for å relatere til publikum på et personlig nivå.

Kurset vil ruste studentene til å bedre kunne arbeide seg gjennom de ulike prosjektene ved siste skoleår, med en større bevissthet rundt alle faser i gjennomføringen.