Andre skoleår starter med en teoretisk og praktisk tilnærming til kreative idéprosesser, hvor målet er å utvide idétilfanget og utforske mulighetene før vi låser det endelige konseptet for våre fotografiske prosjekter. Det er en generell misoppfatning i samfunnet at man enten er født kreativ eller ei. Vi mener at kreativ tenking kan læres like godt som analytisk tenking. Faget vil lære deg tankeprosesser og kreative verktøy som tillater ideer å utvikle seg før vår analytiske og kritiske hjerne får lov å blande seg inn. Faget gir videre en teoretisk forankring og forklaring på hva teori er, om den kreative tankeprosess, kreative problemløsningsmodeller, brainstorming, mind-mapping, speedwriting/speaking, idétilfang & idékrig, konseptutvikling og utforming av endelige konsepter for fotografiske prosjekter. Vi tar også for oss en strategi for langsiktig tenking og oppbygging av en karriere mot et langsiktig mål. Ved slutten av faget gjesteforeleser en fotoredaktør, og vi ser prosessen fra starten av prosjektet til det endelige resultatet, hvor det handler om å skape slutthistorien.