I dette faget undervises det i designet og bruken av moderne kameraer. Studentene blir kjent med kameraets konstruksjon, muligheter og begrensninger. Faget søker å gi studentene en omfattende og grunnleggende forståelse for hvordan et kamera fungerer. Studentene vil lære om de ulike variablene: hvordan kontrollere dybdeskarphet, bevegelse, kameraets utsnitt/synsfelt, perspektiv, og lys gjennom ulik bruk av blender, lukkertid, brennvidde, moduser for lysmåling, moduser for fokusering, lysfølsomhet (ISO), osv. Instruksjoner blir ikke gitt gjennom en spesifikk type eller merke av kamera, men gjennom en universell teknisk tilnærming blandet med teori og praktiske oppgaver for å forstå praksisen fullt ut.