Dette faget består av flere ulike (teoretiske) delkurs og workshops. Kursets hovedfokus er massekommunikasjon, med et spesielt fokus på hvordan det konstruerte bildet blir oppfattet i samfunnet. Kurset utvider studentenes kunnskap om fotografisk arbeid til å også omfatte en observatør/beskuer og et kundeperspektiv. Studentene lærer å bygge opp innhold gjennom dramatisk og ikke-dramatisk historiefortelling, å avdekke instrumentelle eller relasjonelle budskap, og å kommunisere kundens budskap/intensjoner ved bruk av ulik type bilderetorikk. Kurset gjennomgår også arbeidsprosessene i reklamebedrifter – hva er de ulike rollene? De ulike praktiske workshopene i dette kurset gir studentene kjennskap til visuell kommunikasjon med en praktisk tilnærming. Hensikten med faget er å oppnå en forståelse for hvordan industrien opererer, for de fotografiske språkene i de ulike sjangrene og å gi virkelighetsnære fotografiske utfordringer under tett oppfølging fra mentorene.

 

Teoretiske kurs:

  • Kommunikasjonsteori
  • Elements of the Photo Essay
  • Mote som språk
  • Film – Dramaturgi og narrativ

 

Praktiske workshops:

  • Kommersielt fotografi/Reklame
  • Motefotografi
  • Advanced Storytelling
  • Dokumentarfilm
  • Kommersiell film