Grunnutdanning i film
| 1 semester heltid sted / 2 semestre deltid som nettstudie | 30 studiepoeng

Vil du utforske egen kreativitet gjennom levende bilder? En grunnutdannig i film gir deg grunnlaget du trenger for å arbeide selvstendig med film, og er også et flott forstudium mot lengre filmutdanninger.

Har du en filmidé i magen men mangler kunnskap til å virkeliggjøre den? Hos oss kan du utvikle deg selv som historieforteller og filmskaper. Gjennom et halvt år med personlig veiledning og teamarbeid får du mulighet til å utarbeide et filmprosjekt og mot slutten av semesteret lage en pilot/skisse til prosjektet ditt.

Yrkesaktive forelesere holder workshops i alle de grunnleggende elementene av en filmproduksjon; for eksempel lysetting og utstyr, lydopptak og design, storyboard, manusutvikling og søknadsskriving. Vi legger også vekt på hvordan man jobber med selvstendig næring og elementer som regnskap og firmadrift.

Gjennom personlige prosjekter utforsker du eget filmuttrykk, og får teste hvilke retninger og fagområder du brenner for. Du får gjennom praktisk produksjon arbeidet i team, som en naturlig øvelse mot å arbeide i filmbransjen. Disse gruppeøvelsene gjøres også i samarbeid med ekte kunder, slik at du skal få virkelighetsnær erfaring. Workshopene du skal gjennom gir deg kompetanse på mer spesifikke sjangre og kompetansen som kreves til disse, som musikkvideoproduksjon, skuespillerinstruksjon, lyddesign og lyssetting.

For å kunne arbeide med film i dag er det nødvendig å kunne arbeide som selvstendig næringsdrivende, og det er ikke alltid like lett å ha oversikt. Gjennom bransjeforberedende leksjoner får du innføring i budsjettering, moms, regnskap, ordentlig arbeidsoppsett for etterarbeid og alt som inngår i praksisen å drive selvstendig.

Etter dette intensive halvåret har du mulighet til å begynne direkte med produksjon av oppdragsfilmer for kunder, eller fortsette å utforske din egne kreative stemme. I tillegg står du godt rustet til å studere videre på en lengre filmutdanning – du vet mer om deg selv som filmskaper og du har kontroll på verktøyene som eksisterer i bransjen.

Første uke hos filmstudentene!

Første klasse med grunnutdanning i film begynte I midten av februar – på to korte uker har de fått grunnleggende innføring i blant annet manusskriving, hvordan man presenterer arbeidet sitt, klipp og lyd. Her kan du lese korte intervjuer fra et par av studentene i vårens klasse.… Read More

5 tips til deg som ønsker en fot inn i filmbransjen!

Avansert teknologi, kunnskap som lenge har blitt holdt tett til brystet av få, og krav til store budsjetter for å kunne produsere, har gjort at film og video lenge har vært forbehold et fåtall. I dag flommer markedet over av brukervennlig teknologi, og alle lager film – enten det er med mobilen, speilrefleks-kameraet eller med drone. Internett er overfylt med video og det er det vi konsumerer mest av alt!… Read More

Catharina Wandrup - foreleser grunnutdanning film - bilder nordic

Catharina Wandrup

Catharina Wandrup er tidligere student ved Bilder Nordic og har etablert seg som film- og stillsfotograf. Hun har fotografert en rekke kortfilmer, og … Read More

Alexander Turpin foreleser film

Alexander Turpin

Alexander Turpin gikk ut fra Den norske filmskolen i 2016, og bemerket seg med eksamensfilmen «Generation Mars», som ble nominert til Student Academy Awards og vist på over 20 anerkjente kortfilmfestivaler verden over. Ved Bilder Nordic underviser han i regi.… Read More

Ina Luna Gundersen - foreleser film

Ina Luna Gundersen

Ida har en bachelor i enkamera-regi fra Høgskolen i Lillehammer. Hun jobber som video-journalist, dokumentarregissør og videoredigerer. Hun har god kompetanse innenfor sosiale medier og er svært samfunnsengasjert.… Read More

Victor Parkrud - foreleser grunnutdanning film - bilder nordic

Victor Parkrud

Victor Parkrud uteksaminerte fra Den norske filmskolen i 2014, og har siden arbeidet som regissør og manusforfatter på flere filmer. Ved Bilder Nordic underviser han i Regi og Dramaturgi… Read More

Knut Joner - foreleser grunnutdanning film - bilder nordic

Knut Joner

Knut Joner gikk ut fra dramalinjen på Hartvig Nissen skole i 2006, og har siden arbeidet som skuespiller, lystekniker, kameramann, filmfotograf og produsent.… Read More

Kristoffer Vittersø foreleser film

Kristoffer Vittersø

Kristoffer Sindre Vittersø (31) er en filmprodusent bosatt i Oslo. Han jobber for tiden i Nordisk Film Production, med blant annet filmen «Tunnelen», «Torden» og «Gledelig Jul», som alle blir å se på norske kinoer i nær fremtid. Kristoffer har en bachelorgrad i medievitenskap fra NTNU og er utdannet produsent fra Den norske filmskolen på Lillehammer. Han har drevet eget enkeltpersonsforetak i 8 år og jobbet som frilanser i lengre perioder.… Read More

Karen S. Houge foreleser film

Karen S. Houge

Karen er utdannet fra Westerdals School of Communications. Hun jobber som klipper, og har erfaring fra dokumentarfilm og har blant annet jobbet på kampanjer for DNT. Hun er også utdannet skuespiller og spiller improteater på Det Andre Teateret.… Read More

Gjermund Skog foreleser film

Gjermund Skog

Gjermund Skog har en bachelor fra Den Norske Filmskolen, og har de siste årene jobbet med filmlyd på store produksjoner som Lykkeland, Askeladden, Atlantic Crossing m.m. Han har også lang erfaring fra sceneteknikk blant annet med «Rabalder media».… Read More

Magnus Kristiansen - foreleser film

Magnus Kristiansen

Magnus Kristiansen har jobbet med media og tech-startups i Silicon Valley i 6 + år og driver et content / reklame produksjonsselskap i Oslo.… Read More

Praktisk produksjon

Praktisk produksjon gir grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om filmproduksjon og filmbransjen. Du ledes gjennom hvordan en produksjon er bygd opp og hvilke fagfunksjoner filmproduksjon består av i den norske filmbransjen, samt en innføring i budsjettering.

Emnet presenterer filmbransjen, og de ulike instansene som er med på å drifte en filmproduksjon som eksempelvis utleie-hus, finansiering og distribusjon. Emnet samler også kunnskap og ferdigheter fra de andre del emnene og gir praktiske øvelser i filmproduksjoner.

Du skal kunne gjennomføre en enkel filmproduksjon fra forarbeid, gjennom opptak og postproduksjon til ferdigstilt video eksport i ulike format etter gjeldende bransjestandard. De skal utvikle ferdigheter til planlegging, gjennomføring, klipping og postproduksjon av enkle filmatiske produksjoner.

stock photo filmutdanning bilder nordic

Audiovisuell historiefortelling

Audiovisuell historiefortelling gir deg innføring i prosessen med å skape og forberede en filmfortelling gjennom ulike elementer som dramaturgi, mis-en-scene, lyddesign, bildespråk og klipp, samt hvilke andre tilgjengelige virkemidler for å ytterligere styrke kommunikasjon gjennom film. Du vil også få en innføring i filmhistorie.

Du gjøres kjent med ulike fortellerspråk som brukes innenfor sjangere som fiksjon, reklame, og dokumentarisk historiefortelling, slik at du forstår de forventninger og krav som eksisterer i bransjen knyttet til ulike filmsjangre.

Videre gir emnet en introduksjon til idéutvikling og historiefortelling. Idéutvikling gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om metoder for kreativ idéutvikling. Historiefortelling gjør deg i stand til å bygge opp og fortelle engasjerende historier i en filmform på tvers av fagfunksjoner.

stock photo filmutdanning bilder nordic

Teknikk

Gjennom dette emnet blir du gjort kjent med ulike typer filmtekniske verktøy, deres muligheter og begrensninger. Emnet skal gi deg kunnskap om virkemåte, funksjoner, muligheter og begrensninger i digitale videokamera og lydopptaksutstyr for å bli i stand til å skape teknisk korrekt video- og lydmateriale og kjenne til de kreative mulighetene. Instruksjoner gis gjennom en universell teknisk tilnærming som passer de fleste merker og typer utstyr. I tillegg får du en forståelse av hvilket utstyr som bør benyttes i ulike opptakssituasjoner. Du skal få en enkel innføring i bruk av naturlig lys og kunstlys for å underbygge stemninger, og lys om verktøy for å skape gunstig kontinuitet i eksponeringer.

Du skal få grunnleggende kunnskap og nødvendige ferdigheter til å etablere en ikke-destruktiv arbeidsflyt fra opptak av video til endelig eksport i ulike videoformater med bruk av bransjeaktuell programvare, så som Adobe Premiere Pro og DaVinci Resolve.

stock photo filmutdanning bilder nordic

Bransjeforberedende

Emnet setter søkelyset på hvordan det er å jobbe i filmbransjen. Emne gir en innføring i hvordan man som selvstendig næringsdrivende forholder seg til de ulike instansene i filmbransjen, hvordan man jobber med forretningsplaner og økonomi, herunder utarbeide budsjett for mindre produksjoner. Målet med emnet er å utvikle en evne til å navigere seg gjennom en oppstartsfase i filmbransjen, og utføre små produksjoner.

Du får innblikk i ulike plattformene en filmskaper kan bruke til å presentere filmer. Som en del av emnet diskuteres det mye rundt etikk, og man går gjennom aktuelt lovverk for filmskapere, slik som lov som opphavsrett. Du får også en grunnleggende innføring i filmhistorie.

stock photo filmutdanning bilder nordic

Som filmskaper er mulighetene mange for videre arbeid. På grunn av teknologi og globalisering har samfunnet blitt mer avhengig av visuell kommunikasjon for å kunne nå ut. Fremtiden trenger mennesker som mestrer og forstår det visuelle språket og som kan produsere kvantitativt og effektivt.

Med en utdanning innen videoproduksjon og historiefortelling kan du arbeide fast eller som frilanser for et bredt spekter av kunder. Du kan ta på deg større og mindre prosjekter, enten i team eller selvstendig.

Utdanningstilbudet GRUNNUTDANNING I FILM er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskaper

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

 • Har kunnskap om grunnleggende fagterminologi, filmtekniske verktøy, filmatiske virkemidler, dramaturgi og de ulike stadiene i en filmproduksjon, samt aktuelle kanaler og kunder.
 • Har kunnskap om relevant regelverk, slik som lov om opphavsrett og personvernlovgivning, samt standarder og krav til kvalitet, utstyr, opptak, etterarbeid, leveringsformat, data-managing og fortellerspråk i ulike sjangre.
 • Har innsikt i hvordan planlegge og gjennomføre innspilling av, og utføre etterarbeid på, en oppdragsfilm.
 •  Har kunnskap om bransjens fagfunksjoner og hvordan disse henger sammen, samt kjennskap til kunders og potensielle arbeidsgiveres forventning til en profesjonell aktør.
 • Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om aktuelle kanaler og oppdragsgivere, produksjonsverktøy, filmutstyr og programvare.
 • Forstår hvordan film kan påvirke betraktere, og filmskaperens betydning som kommunikatør i samfunnet.

Ferdigheter 

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

 • Kan anvende sin faglige kunnskap om filmproduksjon og utstyr til å planlegge og gjennomføre produksjon av oppdragsfilm
 • Kan anvende filmteknikk, opptaksutstyr, programvare, filmatiske virkemidler, dramaturgi og sjangerspråk i produksjon av oppdragsfilm
 • Kan finne informasjon og fagstoff om utstyr og filmtekniske begrep for å ta faglig begrunnede valg knyttet til utstyr, gjennomføring og levering av en filmproduksjon, samt utvikling av historie og dramaturgi
 • Kan forstå en kravspesifikasjon for en oppdragsfilm og kartlegge og identifisere nødvendig utstyr, sjanger og behov for tilpasning av filmspråk og filmkonsept for ulike kundeoppdrag og egne prosjekt

Generell kompetanse 

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

 • Har forståelse for etiske prinsipp i filmyrket knyttet til personvern, hensiktsmessig oppbevaring, behandling og publisering av materiale
 • Har utviklet en etisk grunnholdning i filmproduksjon og kommunikasjon av budskap gjennom filmspråk og tar et samfunnsmessig ansvar for sannferdig, pålitelig og ikke-diskriminerende audiovisuell historiefortelling og kommunikasjon
 • Kan utføre oppdragsfilm med ulike formspråk og ulike sjangervalg etter ønsker, behov og kravspesifikasjoner
 • Kan bygge relasjoner innenfor bransjen, med fagpersonell og fagmiljøer, produksjonsbyråer og andre produsenter av visuelt materiale, samt med kunder
 • Kan utvikle relevante arbeidsmetoder med god arbeidsflyt i produksjonsprosessen av videobaserte produkter og tjenester

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet GRUNNUTDANNING I FILM  vil du bli testet både teoretisk og praktisk hvert semester, gjennom en omfattende mappevurdering, kombinert med en tverrfaglig teoretisk eksamen, en tverrfaglig praktisk hjemmeeksamen og obligatoriske innleveringer.

 

ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
GRUNNUTDANNING I FILM er et studium som tas på heltid eller deltid. For stedbasert løsning inneholder hvert semester minimum 300 undervisningstimer, og i tillegg må det påberegnes egenarbeid tilsvarende ca. 600 arbeidstimer i form av oppgaveløsning og prosjektarbeid. For nettutdanningen inneholder hvert semester 200 undervisningstimer fordelt mellom nettforelesninger og stedsamlinger. I tillegg må det påberegnes ca. 700 arbeidstimer egenarbeid i form av oppgaveløsning og prosjektarbeid.

PENSUMBØKER & ANDRE KOSTNADER
Utdanningen har en pensumliste bestående av ulike fagbøker. Oppdatert pensumliste sendes ut i forkant av studiestart hver vår og hver høst. For effektiv egentrening må det påregnes innkjøp av nødvendig programvare. Estimert kostnad for programvare er ca 2500kr.

 

UTSTYR
Foto og film er praktiske fag hvor mengdetrening er essensielt for å bli god. Derfor har skolen følgende krav til eget utstyr, for å sikre at alle studenter kan jobbe med oppgaver og praktiske øvelser utenom skoletid.

Som student ved Bilder Nordic må du ha et eget kamera med manuelle innstillinger og mulighet for å skifte optikk, enten speilrefleks eller speilløst. Dersom du har tenkt til å oppgradere kamera eller må gå til innkjøp av nytt kamera til studiestart anbefaler vi å vente til du har gått et par uker på skolen, slik at du kan teste litt utstyr her, få lære litt mer om hva du faktisk har behov for og spørre om tips og råd fra foreleserne. I tillegg er det fler fotobutikker som gir ekstra gode studenttilbud like etter oppstart.

Du må også ha en egen, bærbar maskin som er i stand til å håndtere tunge programmer som Creative Cloud-programvare (Photoshop, Lightroom, InDesign etc.) Prosessor i5 eller høyere, minst 16GB ram og minst 250 GB lagring er anbefalte specs.

En portabel ekstrern harddisk, og et stativ kan også være kjekt, dersom man ser nytteverdien.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart

Høst 2022


Søknadsfrist
Løpende opptak frem til klassen er full. Siste frist to uker før studiestart.


Varighet
Ett semester heltid på dagtid


Studieavgift
59 000 kr
Fakturering følger lånekassens
utbetalinger


NOKUT-godkjent
Fagskole Nivå 1
Utdanningen gir 30 studiepoeng


Statens Lånekasse
Godkjent for lån og stipend

Beregn hvor mye du får i lån og stipend.


ANDRE UTDANNINGER