Grunnutdanning i film
| 1 semester heltid sted / 2 semestre deltid som nettstudie | 30 studiepoeng

Vil du utforske egen kreativitet gjennom levende bilder? En grunnutdannig i film gir deg grunnlaget du trenger for å arbeide selvstendig med film, og er også et flott forstudium mot lengre filmutdanninger.

Grunnutdanning i film passer for deg som vil utforske egen kreativitet gjennom levende bilder – i samarbeid med andre vil du få muligheten til å teste deg selv som filmskaper og historieforteller med kyndig veiledning av profesjonelle filmfotografer, regissører og produsenter!

Utdanningen gir rom for å teste ut personlige prosjekter, i tillegg til kommersielle oppdragsfilmer. Er du allerede videograf og ønsker å videreutvikle din stemme? Er du kanskje bare nysgjerrig og ønsker å lære om filmproduksjon? Arbeider du allerede kreativt, men ønsker å meste filmformatet?

I løpet av et halvt år vil du få det tekniske grunnlaget som trengs; gjennom emner som kamerateknikk, lyssetting, lydteknikk og klipp vil du bli rustet til å arbeide med film. Teknikken skal dyrke muligheter, heller enn å være et hinder. I tillegg vil du fordype deg i idéutvikling og historiefortelling, og du lærer å utvikle prosjekter med manus, shotlists og prosjektbeskrivelser.

Gjennom personlige prosjekter utforsker du eget filmuttrykk, og får teste hvilke retninger og fagområder du brenner for. Du får gjennom praktisk produksjon arbeidet i team, som en naturlig øvelse mot å arbeide i filmbransjen. Disse gruppeøvelsene gjøres også i samarbeid med ekte kunder, slik at du skal få virkelighetsnær erfaring. Workshopene du skal gjennom gir deg kompetanse på mer spesifikke sjangre og kompetansen som kreves til disse, som musikkvideoproduksjon, skuespillerinstruksjon, lyddesign og lyssetting.

For å kunne arbeide med film i dag, er viktigheten av å kunne styre selv viktig. Det er ikke alltid så lett å lære seg alene, og det er stadig en bekymring for unge folk i bransjen med egne selskap; budsjettering, moms, regnskap, ordentlig arbeidsoppsett for etterarbeid og alt som inngår i praksisen å drive selvstendig.

Etter dette intensive halvåret har du mulighet til å begynne direkte med produksjon av oppdragsfilmer for kunder, eller fortsette å utforske din egne kreative stemme. I tillegg står du godt rustet til å studere videre på en lengre filmutdanning – du vet mer om deg selv som filmskaper og du har kontroll på verktøyene som eksisterer i bransjen.

Se eksempel på timeplan for heltidsstudentene her, og de nettbaserte deltidsstudentene her.

 

PS: Visste du at vi også tilbyr en Grunnutdanning i Foto? 

LÆRINGSUTBYTTE

Utdanningstilbudet GRUNNUTDANNING I FILM er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskaper

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

 • Har kunnskap om grunnleggende fagterminologi, filmtekniske verktøy, filmatiske virkemidler, dramaturgi og de ulike stadiene i en filmproduksjon, samt aktuelle kanaler og kunder.
 • Har kunnskap om relevant regelverk, slik som lov om opphavsrett og personvernlovgivning, samt standarder og krav til kvalitet, utstyr, opptak, etterarbeid, leveringsformat, data-managing og fortellerspråk i ulike sjangre.
 • Har innsikt i hvordan planlegge og gjennomføre innspilling av, og utføre etterarbeid på, en oppdragsfilm.
 •  Har kunnskap om bransjens fagfunksjoner og hvordan disse henger sammen, samt kjennskap til kunders og potensielle arbeidsgiveres forventning til en profesjonell aktør.
 • Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om aktuelle kanaler og oppdragsgivere, produksjonsverktøy, filmutstyr og programvare.
 • Forstår hvordan film kan påvirke betraktere, og filmskaperens betydning som kommunikatør i samfunnet.

Ferdigheter 

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

 • Kan anvende sin faglige kunnskap om filmproduksjon og utstyr til å planlegge og gjennomføre produksjon av oppdragsfilm
 • Kan anvende filmteknikk, opptaksutstyr, programvare, filmatiske virkemidler, dramaturgi og sjangerspråk i produksjon av oppdragsfilm
 • Kan finne informasjon og fagstoff om utstyr og filmtekniske begrep for å ta faglig begrunnede valg knyttet til utstyr, gjennomføring og levering av en filmproduksjon, samt utvikling av historie og dramaturgi
 • Kan forstå en kravspesifikasjon for en oppdragsfilm og kartlegge og identifisere nødvendig utstyr, sjanger og behov for tilpasning av filmspråk og filmkonsept for ulike kundeoppdrag og egne prosjekt

Generell kompetanse 

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

 • Har forståelse for etiske prinsipp i filmyrket knyttet til personvern, hensiktsmessig oppbevaring, behandling og publisering av materiale
 • Har utviklet en etisk grunnholdning i filmproduksjon og kommunikasjon av budskap gjennom filmspråk og tar et samfunnsmessig ansvar for sannferdig, pålitelig og ikke-diskriminerende audiovisuell historiefortelling og kommunikasjon
 • Kan utføre oppdragsfilm med ulike formspråk og ulike sjangervalg etter ønsker, behov og kravspesifikasjoner
 • Kan bygge relasjoner innenfor bransjen, med fagpersonell og fagmiljøer, produksjonsbyråer og andre produsenter av visuelt materiale, samt med kunder
 • Kan utvikle relevante arbeidsmetoder med god arbeidsflyt i produksjonsprosessen av videobaserte produkter og tjenester

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet GRUNNUTDANNING I FILM  vil du bli testet både teoretisk og praktisk hvert semester, gjennom en omfattende mappevurdering, kombinert med en tverrfaglig teoretisk eksamen, en tverrfaglig praktisk hjemmeeksamen og obligatoriske innleveringer.

 

ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
GRUNNUTDANNING I FILM er et studium som tas på heltid eller deltid. For stedbasert løsning inneholder hvert semester minimum 300 undervisningstimer, og i tillegg må det påberegnes egenarbeid tilsvarende ca. 600 arbeidstimer i form av oppgaveløsning og prosjektarbeid. For nettutdanningen inneholder hvert semester 200 undervisningstimer fordelt mellom nettforelesninger og stedsamlinger. I tillegg må det påberegnes ca. 700 arbeidstimer egenarbeid i form av oppgaveløsning og prosjektarbeid.

Praktisk produksjon

Praktisk produksjon gir grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om filmproduksjon og filmbransjen.… Read More

Bransjeforberedende

Emnet setter søkelyset på hvordan det er å jobbe i filmbransjen. Emne gir en innføring i hvordan man som selvstendig næringsdrivende forholder seg til de ulike instansene i filmbransjen, hvordan man jobber med forretningsplaner og økonomi, herunder utarbeide budsjett for mindre produksjoner. Målet med emnet er å utvikle en evne til å navigere seg gjennom en oppstartsfase i filmbransjen, og utføre små produksjoner.… Read More

Audiovisuell historiefortelling

Audiovisuell historiefortelling gir deg innføring i prosessen med å skape og forberede en filmfortelling gjennom ulike elementer som dramaturgi, mis-en-scene, lyddesign, bildespråk og klipp, samt hvilke andre tilgjengelige virkemidler for å ytterligere styrke kommunikasjon gjennom film.… Read More

Filmteknikk

Gjennom emnet Teknikk blir du gjort kjent med ulike typer filmtekniske verktøy, deres muligheter og begrensninger.… Read More

Victor Parkrud

Victor Parkrud uteksaminerte fra Den norske filmskolen i 2014, og har siden arbeidet som regissør og manusforfatter på flere filmer. Ved Bilder Nordic underviser han i Regi og Dramaturgi… Read More

Alexander Turpin

Alexander Turpin gikk ut fra Den norske filmskolen i 2016, og bemerket seg med eksamensfilmen «Generation Mars», som ble nominert til Student Academy Awards og vist på over 20 anerkjente kortfilmfestivaler verden over. Ved Bilder Nordic underviser han i regi.… Read More

Knut Joner

Knut Joner gikk ut fra dramalinjen på Hartvig Nissen skole i 2016, og har siden arbeidet som skuespiller, lystekniker, kameramann, filmfotograf og produsent.… Read More

Catharina Wandrup

Catharina Wandrup er tidligere student ved Bilder Nordic og har etablert seg som film- og stillsfotograf. Hun har fotografert en rekke kortfilmer, og … Read More

Som filmskaper er mulighetene mange for videre arbeid. På grunn av teknologi og globalisering har samfunnet blitt mer avhengig av visuell kommunikasjon for å kunne nå ut. Fremtiden trenger mennesker som mestrer og forstår det visuelle språket og som kan produsere kvantitativt og effektivt.

Med en utdanning innen videoproduksjon og historiefortelling kan du arbeide fast eller som frilanser for et bredt spekter av kunder. Du kan ta på deg større og mindre prosjekter, enten i team eller selvstendig.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart

28. januar 2020 (stedbasert)

August 2020 (nettbasert)


Søknadsfrist
Løpende opptak frem til klassen er full


Varighet
Utdanningen kan tas på to ulike måter:

-Ett semester heltid på dagtid (stedbasert)

-To semestre deltid på kveldstid, nettbasert med samlinger


Studieavgift
59 000 kr
Fakturering følger lånekassens
utbetalinger


NOKUT-godkjent
Fagskole Nivå 1

Utdanningen gir 30 studiepoeng


Statens Lånekasse

Godkjent for lån og stipend


Nettkurs: Fototeknikk & bildekommunikasjon | Erika Man
Bilder Nordic School of Photography Fotoskole fotostudier Grunnutdanning i Fotografi studentarbeid foto Tom Lund
3D-design og animasjon - Laget av: Therese Burum