Gjermund Skog

Gjermund Skog foreleser film

Gjermund Skog har en bachelor fra Den Norske Filmskolen, og har de siste årene jobbet med filmlyd på store produksjoner som Lykkeland, Askeladden, Atlantic Crossing m.m. Han har også lang erfaring fra sceneteknikk blant annet med «Rabalder media».

Hvordan begynte du å arbeide med film?
-Jeg begynte opprinnelig i musikkbransjen, men fattet fort interesse for filmbransjen i stedet. Filmbransjen internasjonalt, og i Norge, er veldig i vekst, og for meg virket det som en spennende bransje å jobbe i.

Hva er det mest givende med å undervise?
-For meg er det veldig lærerikt å forsøke å lære bort både teknisk/teoretisk, men også praktisk kunnskap på en måte som gir mening for studentene.

Hva er den mest inspirerende filmen du så i fjor?
-Jeg liker veldig godt dokumentarer, spesielt dokumentarer som lærer meg noe jeg ikke visste fra før.

Hva er ditt beste minne med egen studietid?
– Det er vanskelig for meg å dra frem ett minne, men jeg synes det var veldig givende å studere sammen med en så motivert og målrettet gruppe studenter. Dette tror jeg er unikt for denne type kreative studier.

Hva synes du er mest nyttig med å studere film?

– Filmstudiet er veien mot et veldig unikt og spennende yrkesliv. De som tar steget ut i bransjen får være med på å skape sin egen arbeidsplass, og får mulighet til å møte engasjerte og flinke filmarbeidere. Det er hardt arbeid, men yrkeslivet er veldig givende.