Studentene vil lære å bruke sine digitalkameraer til å produsere bevegelige bilder. De vil få en grunnleggende forståelse av digitalkameraets evne til å ta opp video, i tillegg til å lære om viktige elementer som bildefrekvens (framerate), videooppløsning, fokusvalg og videoformater. Studentene ser på de mest vanlige formene for kamerahåndtering og bruk av ulike typer tilbehør. Det vil også bli gitt et kurs i lydopptak, mikrofoner og postproduksjon/etterarbeid av lyd.