Foto2 - Avansert fotografi for viderekomne er en påbygnignsutdanning på kveldstid
Foto2 - Avansert Fotografi for Viderekomne
Et deltidsstudie med fokus på utvikling av egen identitet som fotograf, faglig kompetanse og nettverksbygging.
Søk Studie
Foto2 er Bilder Nordics nyeste studietilbud – et avansert kveldsstudie for deg som allerede har en fotoutdanning eller har arbeidserfaring som fotograf. Hovedfokuset i studiet er å gjøre deg i stand til å arbeide selvstendig med større fotografiske prosjekt, på vegne av kunder eller i egen regi. 
 

 

The art of storytelling
2017-utgaven av studiet har vi valgt temaet ”the art of storytelling” – evnen til å omsette historier og konsepter til visuelle abstraksjoner. I et ”post truth” samfunn har vi et sterkere behov enn noensinne for fotografer og kunstnere som forstår verdien av de riktige historiene, og som mestrer kunsten å treffe publikums følelser på en smart måte slik at vi engasjeres i tematikken.

 

Faglig fokus
Fokuset  i utdanningen er personlig utvikling, med en mentorbasert oppfølging gjennom hele året som stegvis blir mer kompleks, sammen med en videreutvikling av dine tekniske ferdigheter innen stille og bevegelige bilder. Du vil også lære å produsere for, og utnytte potensialet i, sosiale medier og digitale flater for egen promotering og som potensielle kundeverktøy.

 

Ressurser
Studentene arbeider med noe av det beste skolen kan tilby av lærerkrefter og gjester fra vårt internasjonale nettverk. Klassen består av maksimalt 16 studenter med full tilgang til skolens utstyr og fasiliteter.

 

Erfaring
Studiet egner seg for de som allerede har erfaring innen fotografi, men som ønsker å øke faglig tyngde, lære nye teknikker eller trenger kreativt påfyll og erfaren veiledning.

 

Videre studiemuligheter
Dersom du ønsker å studere videre gir Foto2 mulighet for å søke seg direkte inn på andre skoleår i den toårige utdanningen. Dette kan deretter bygges videre til en Bachelor i Fine Arts ved SVA i New York, om ønskelig.
Høy teknisk kvalitet er en forutsetning for å lykkes som profesjonell fotograf, men å kunne kommunisere virkningsfullt også i nye kanaler, samt ha en tydelig identitet som fotograf er vel så viktig i dagens marked. 
 
For å sikre dine fremtidige muligheter er Foto2 bygget rundt fire kjerneområder:

KJERNEFOKUS

Foto – Teori & teknikk
De kreative mulighetene skal utvides med nye verktøy og kvaliteten på håndverket styrkes gjennom de tekniske fagene Lyssetting 2 og Digitalt mørkerom 2. I faget bevegelige bilder er video og lyd i fokus som fotografens nye verktøy.
Nye Medier – Teori & Teknikk
Tradisjonelle medier har de siste årene stadig måtte vike plassen for de nye interaktive mediene. Mediebildet i dag bærer preg av dialog og sosialt fellesskap kombinert med en fleksibilitet som gir brukeren valgfrihet i hvilken informasjon han ønsker å ta inn og ta del i. Teorien tar for seg hvordan du som fotograf kan bruke de nye mediene til egenprofilering og merkevarebygging. Den tekniske læren omhandler DSLR-filming, lyd og postproduksjon av bevegelige bilder.
Kommunikasjonslære
Kommunikasjonslære tar for seg narrativ historiefortelling og konseptuell kommunikasjon, de fremtredende visuelle språkene vi ser innen kommersielt og redaksjonelt fotografi. Undervisningen gjør deg i stand til å ta på deg større oppdrag ved at bildespråket blir mer komplekst og du blir en verdifull dialogpartner overfor egne kunder og byråer.
Identitet & Merkevare
Fotografisk identitet og merkevare blir viktigere og viktigere. Fotografens hverdag har blitt prosjektbasert på bekostning av faste relasjoner. I en verden hvor internett og sosiale kanaler gir bildekjøpere anledning til å velge fritt blant et stort antall fotografer er det viktigere enn noen gang å skape bevissthet rundt egen identitet og merkevare, i nye og klassiske kanaler.

Mange av fagene i Foto2 baserer seg på at studenten innehar en grunnleggende kunnskap innen faget. Dette gjelder spesielt de tekniske fagene. I andre fag begynner man helt fra scratch, for eksempel i levende bilde. Er du usikker på om du kvalifiserer for Foto2? Kontakt oss for en vurdering av din faglige bakgrunn! 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

BILDER NORDIC opererer med rullerende opptak. Det betyr at kvalifiserte søkere tilbys studieplass i den rekkefølgen komplett søknad er levert frem til klassen er full.

 

Når du har besluttet at du vil søke trykker du på «Søk Studie» i menyen til høyre og fyller ut skjemaet der. Når du har sendt inn skjemaet vil du motta en automatisk epost med instruksjoner rundt opptaksprøven.

 

Opptaksprøve
For å fullføre din søknad må du levere en opptaksprøve. Opptaksprøven består av:
– Dokumentasjon på tidligere erfaring/utdanning av relevans.
– Søknadsbrev. En halv A4-side om hvorfor du ønsker å begynne på Foto2.
– Portefølje. Vis oss hvem du er som fotograf gjennom ditt arbeid. Valgfritt antall bilder.
Invitasjon til samtale
Når du har lastet opp komplett opptakprøve vil du inviteres til en studiesamtale med faglig leder på skolen. Studiesamtalen har som mål å sikre at studiet møter dine ambisjoner og er rett valg for deg. Samtalen varer vanligvis 30-45 minutter og finner sted i skolens lokaler i Oslo, eller via Skype. Studiesamtalen er siste ledd i opptaksprosessen.

 

Komplett søknad
Når komplett søknad er levert og studiesamtale gjennomført vil du i løpet av en uke motta svar på din søknad. Svar på din søknad varsles pr epost, og du mottar deretter et brev med studiekontrakter og faktura for opptaksgebyr på 1800,-. Din studieplass er sikret når du har returnert en signert versjon av studiekontrakten i vedlagte frankerte konvolutt og betalt opptaksgebyret. Velkommen som student hos oss!

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
September 2018

Søknadsfrist
Løpende opptak frem til studiestart.

Varighet
To semestre deltid.

Undervisningstider
Partallsuker; mandag- og onsdagskveld kl 17.30 – 21.00
Oddetallsuker; onsdagskveld kl 17.30 – 21.00
I tillegg vil det være 2-3 helgesamlinger pr semester.

Se eksempel på timeplan her.

Studieavgift
50.000 kr
Fordelt på åtte innbetalinger over ett år.

Statens Lånekasse
Studiet er ikke støttet av lånekassen.