Kurset begynner med å lære studentene om det grunnleggende ved å starte opp og å drifte et firma. Gjennom kurset lærer studentene om prissetting av sine egne tjenester og lønnsomhet. Studentene vil lære det grunnleggende om regnskap, skatt og moms/MVA. Fundamentet for forretningsdrift vil gjøre studentene i stand til å utvikle en forretningsplan, som kan forme grunnlaget for å få lån fra banker og for å motta støtte/tilskudd.

Studentene vil lære om ulike organisasjonsformer, med hovedvekt på Enk (enkeltpersonsforetak). Enkel regnskapsføring, budsjettering, prissetting, kontraktarbeid og kundebehandling er også sentrale i faget. Det er en hovedvekt på å mestre fagterminologi og en forståelse for finans og forretningsferdigheter nødvendige for å arbeide som selvstendig næringsdrivende.