Teknikk

Gjennom dette emnet blir du gjort kjent med ulike typer filmtekniske verktøy, deres muligheter og begrensninger. Emnet skal gi deg kunnskap om virkemåte, funksjoner, muligheter og begrensninger i digitale videokamera og lydopptaksutstyr for å bli i stand til å skape teknisk korrekt video- og lydmateriale og kjenne til de kreative mulighetene. Instruksjoner gis gjennom en universell teknisk tilnærming som passer de fleste merker og typer utstyr. I tillegg får du en forståelse av hvilket utstyr som bør benyttes i ulike opptakssituasjoner. Du skal få en enkel innføring i bruk av naturlig lys og kunstlys for å underbygge stemninger, og lys om verktøy for å skape gunstig kontinuitet i eksponeringer.

Du skal få grunnleggende kunnskap og nødvendige ferdigheter til å etablere en ikke-destruktiv arbeidsflyt fra opptak av video til endelig eksport i ulike videoformater med bruk av bransjeaktuell programvare, så som Adobe Premiere Pro og DaVinci Resolve.