Film for fotografer

Gjennom emnet Film for fotografer vil du få grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i digital audiovisuell videoproduksjon med bruk av samme utstyr som stillsfotografer. Du vil bli ledet gjennom hovedforskjellene mellom stillbilder vs. bevegelige bilder og ulike behov for kamera, lyd- og lysutstyr. Du vil også få et innblikk inn i de ulike dramaturgiske modellene som skal gjøre deg i stand til å bygge opp og fortelle engasjerende historier. I tillegg går vi gjennom lyssetting for film med fastlys, lyd- og filfotmater, samt programvare for etterbehandling av film og lyd.