null
Spørsmål & Svar

Foto: Gruppearbeid

Valg av utdanning er spennende, og valg av skole er alltid vanskelig når du skal bestemme deg for en utdanning. Nedenfor gir vi svar på ofte stilte spørsmål. Om du ikke finner svarene på dine spørsmål her, så er du velkommen til å ta personlig kontakt med oss.

 

Hva koster utdanningene og er de godkjent av Statens Lånekasse?

Toårig fotografutdanning og Visuell innholdsprodusent for nye medier koster 54.500 kr pr. semester. Grunnutdanning i fotografi har en samlet studieavgift på 58.000 kr. Foto2 koster totalt 50 000kr. Registreringsavgift på 1800 kr tilkommer alle studieretninger og betales ved bekreftelse av studieplassen.

Toårig Fotografutdanning og Grunnutdanning i Fotografi kvalifiserer for lån og stipend. Visuell innholdsprodusent for nye medier søkes i disse dager inn for godkjenning hos Lånekassen. Foto2 gir ikke rett på lånekassestøtte.
www.lanekassen.no kan du bruke støttekalkulatoren for å beregne hvor mye du kan få i studielån og stipend.

Må man betale hele studieavgiften på en gang?

Nei, studieavgiften fordeles på fire fakturaer pr semester og følger lånekassens utbetalinger.

Hva er opptaksprøven?

Opptaksprøvene ved Bilder Nordic er for å sikre motiverte og dedikerte studenter. Opptaksprøven handler ikke bare om at du skal vise hvor dyktig du er, men vel så mye om at vi skal få et inntrykk av deg som person og dine fotografiske preferanser. Du skal altså ikke være redd for å ikke være “god” nok når du leverer inn opptaksprøven! Våre opptak er basert på en helhetlig vurdering av deg som søker. Opptaksprøven ber om at du leverer et bildeutvalg, et søknadsbrev samt papirer på studiekompetanse eller realkompetanse. Dersom du søker toårig utdanning ber vi i tillegg om at du møter opp til en personlig samtale. Visuell innholdsprodusent for nye medier krever en visuell portefølje av valgfri art, samt henvisning til digital tilstedeværelse.

Les mer om opptaksprøve og opptaksprosess til Fotograf – Toårig utdanning her.

Les mer om opptaksprøve og opptaksprosess til Foto – En Grunnutdanning i Fotografi her.

Les mer om opptaksprøve og opptaksprosess til Visuell innholdsprodusent for nye medier her.

Les mer om opptaksprøve og opptaksprosess  til Foto2 – Avansert fotografi for viderekomne her.

Når starter studiene?

Toårig Fotografutdanning og Visuell innholdsprodusent for nye medier har oppstart hver høst i månedsskiftet august/september. Grunnutdanning heltid og deltid starter opp hver høst og hver vår, i månedsskiftet av august/september og januar/februar. Foto2 har oppstart medio september. Eksakte datoer for oppstart finner du under hvert enkelt studie.

Finnes det flere måter å gjennomføre grunnutdanningen i fotografi?

Ja. Studiet er lagt opp til at man enten kan ta hele grunnstudiet heltid på ett semester, eller man kan fordele grunnstudiet over to semestre. Heltid på ett semester foregår på dagtid, mens deltid fordelt på to semestre undervises på kveldstid.

Hvilke kvelder er det undervisning for grunnutdanning deltid?

Dersom du starter studiet i januar/februar har du undervisning tirsdag- og torsdagskvelder. Dersom du starter studiet i august/september har du undervisning mandag- og onsdagskvelder. Uansett når du starter studiet er det undervisning fra 17.30 – 21.00, og det vil det være 2-3 helgesamlinger i løpet av semesteret.

Får man studiepoeng ved å studere ved Bilder Nordic?

Fotografutdanningen ved Bilder Nordic er en fagskoleutdanning, og man får derfor ikke studiepoeng under studiet. Fagskolenes poeng-system kalles fagskolepoeng. Fagskolepoeng ble innført for å synliggjøre studiebelastningen på fagskolestudier, og et heltidsstudie vil gi 60 fagskolepoeng pr år.

Hva slags utstyr trenger jeg?

Som student er det eneste du faktisk ha et digitalt speilreflekskamera av nyere modell. Dersom du vurderer å kjøpe nytt kamera til studiestart anbefaler vi at du venter til du har gått noen uker på skolen, slik at du kan få tips fra lærere og administrasjonen til kjøp av kamera og annet anbefalt utstyr.

 

Utenom digitalt speilreflekskamera av nyere modell kan det være lurt å anskaffe håndblits, stativ, ekstern harddisk og minnekortleser. Vi anbefaler videre våre studenter ved toårig fotografutdanning å unngå nybegynner kameramodeller da disse har et grensesnitt som reduserer fotografens kreative muligheter. Våre toårige studenter anbefales også å gå til anskaffelse av egen bærbar datamaskin (skolen bruker Mac i undervisningen). Dette for at du skal kunne arbeide effektivt utenom skoletid. Dersom du ikke har råd til egen bærbar, så er skolens stasjonære maskiner til din disposisjon 24 timer i døgnet.

Hva slags utstyr disponerer jeg på skolen?

Skolen har tre velutstyrte fotostudio og flere portable lyssett til utlån. Vi har et eget data- og printterrom utstyrt med 12 iMacer og fire nye skrivere fra Canon. I tillegg har vi to storformatprintere. Vi har også kamerahus, objektiver, lydopptakere, tegnebrett, kalibratorer og videoutstyr til utlån. I tillegg disponerer studentene et omfattende fotobibliotek samt et mørkerom.

Hvordan er tilgangen til skolen?

Du vil møte et studiemiljø preget av åpenhet og tillit. Som student har du tilgang til skolens lokaler og fasiliteter døgnet rundt så lenge tilliten mellom student og skole opprettholdes. Unntak er offentlige helligdager, en periode i sommerferien, samt jule- og påskeferie.

Hva krever skolen av studentene?

På skolen vil det bli stilt høye krav til deg som student. Det gis minimum 300 undervisningstimer per semester. Vår erfaring er at dette er mer enn nok, fordi en viktig del av din utvikling er gjennomføringen av skolestyrte og individuelle fotograferinger. Om du ønsker en høyere intensitet så har vi en egen studentredaksjon som du kan ta del i. Vi krever deltakelse, pålitelighet og punktlighet av studentene våre. Arbeidsmengden vil være stor, og du må sette av rikelig med tid til oppgaver mellom undervisningsøktene. Disse kravene stiller vi for at du skal lære mest mulig under studietiden, og for at vi ønsker å forberede deg på profesjonell utførelse av yrket etter endt utdanning.

Har dere tilbud om studenthybler?

Nei, vi har dessverre ingen ordning med studenthybler. Vi anbefaler å søke etter hybel på Finn.no og Hybel.no. Ellers kan man også søke om hybel hos Anker Studentbolig.

Hva med tiden etter utdanningen?

Det er mange veier for å etablere seg som fotograf – enten du kjører rett i gang med egen bedrift, går inn i et studiofellesskap med andre studenter eller velger å assistere hos en etablert fotograf en periode. Som tidligere student kan du fortsatt ta del i skolemiljøet etter endt utdanning, og utvikle det i samarbeid med andre. Gjennom gratis foredrag og andre spennende eventer møtes nye og gamle studenter jevnlig gjennom året.

Er skolens kurs og workshops bare for studentene?

Nei. Bilder Nordics kurs og workshops er frittstående tilbud og alle kan melde seg på. Vi lanserer en ny kurskatalog hver høst og vår med tilbud både for profesjonelle fotografer og amatører. Se Workshop & Foredrag for mer informasjon.

Kan jeg besøke skolen og se lokalene?

Vi inviterer til informasjonsmøter ca en gang i måneden, hvor du kan høre mer om skolen, utdanningene og bransjen, samt få en omvisning på skolen og få svar på alle dine spørsmål. Du kan se dato for neste informasjonsmøte her. Dersom du ikke har anledning til å kome på infomøte så kan du kontakte oss direkte for å avtale et besøk.

Er det fortsatt noe du lurer på? Kontakt oss på telefon 24 14 66 80 eller pr epost til post@bildernordic.no da vel!

Er skolens kurs og workshops bare for studentene?

Nei. Bilder Nordics kurs og workshops er frittstående tilbud og alle kan melde seg på. Vi lanserer en ny kurskatalog hver høst og vår med tilbud både for profesjonelle fotografer og amatører. Se Workshop & Foredrag for mer informasjon.

PRAKTISK INFORMASJON