Fotoskolen Bilder Nordic School of Photography starter en ny utdanning; visuell innholdsprodusent for nye medier, høsten 2018
Usikker på hvordan du skal løse opptaksprøven? La deg inspirere her!

Hensikten med opptaksprøven er ikke å vise at du allerede kan alt, men å gi oss et bilde av hvor du står faglig sett i dag. Opptaksprøvene bruker vi til å kvalitetssikre at alle har jevn startkompetanse, og til å kunne bedre tilrettelegge oppstarten for klassen. 

 

I en klasse med kreative studenter vil det alltid være en rekke forskjellige bakgrunner og erfaringer. Dette ser vi på som en stor positiv styrke i klasserommet, som gjør at vi kan dele erfaringer på tvers av tidligere kunnskap, og bygge et godt klassemiljø hvor vi lærer av hverandre. Alle har ulike styrker, og mens noen er gode på teknikken når de starter, så har andre sterke kreative eller kommunikative ferdigheter.  Husk at i opptaksprøven er det ikke noe rett og galt svar, og at du kommer hit for å lære.

Eksempel – Toårig fotografutdanning

Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan en opptaksprøve for toårig fotograf kan se ut. Vi forventer altså ikke en ferdig utlært student, men ønsker å få et bilde av hvor du ligger ferdighetsmessig i dag, hva slags type fotografi du er interessert i og hvordan du ønsker å bruke utdanningen videre.

Del 1 – Søknadsbrev

Skriv en halv til en hel A4-side om hvorfor du ønsker å studere fotografi og hva du søker å få ut av studiet.

Her ønsker vi å se dine skriftlige og kommunikative ferdigheter, samt få et bilde av hvordan du ser mulighetene innen fotografi. 

Del 2 – Visuell portefølje

10-20 bilder du har tatt tidligere som du føler representerer deg som fotograf.

Her ønsker vi å få et inntrykk av din visuelle og kreative erfaring og interesse. Du skal ikke ta nye bilder til denne oppgaven, men velge blant bilder du allerede har som du er fornøyd med. Et tips når du velger bilder: vis frem ulike motiv. Dersom du har flere bilder fra samme serie som du er veldig fornøyd med, så prøv å velge ett, og vis heller arbeid fra flere serier fremfor kun fra én bestemt serie.  Husk også at vi er interessert i å se hva DU liker å fotografere – du trenger ikke tenke at du må vise alle typer fotografi.

Eksempel – Visuell innholdsprodusent for nye medier

Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan en opptaksprøve for visuell innholdsprodusent kan se ut. Vi forventer altså ikke en ferdig utlært student, men ønsker å se at du har helt grunnleggende ferdigheter innen  databruk, internett, kreativitet, visualitet og kommunikasjon.

Del 1 – Søknadsbrev

Skriv en halv til en hel A4-side om hva du anser som spennende med mediebransjen i dag og de neste 5 årene.

Her ønsker vi å se dine skriftlige og kommunikative ferdigheter, samt få et bilde av din innsikt, forståelse og interesse i medieproduksjon og kommunikasjon. Du kan velge en personlig tilnærming, med utgangspunkt i hva du finner interessant og hvorfor du ønsker å bli en del av dette fagfeltet, eller en mer akademisk tilnærming basert på medieutviklingen som pågår og hvordan denne påvirker samfunn og enkeltindivid. 

Del 2 – Visuell portefølje

Presenter minst fem visuelle arbeider, av valgfri uttrykksform – foto, film, illustrasjon, grafisk, tegning, animasjon eller annet.

Her ønsker vi å få et inntrykk av din visuelle og kreative erfaring og interesse, uavhengig av medium. Dersom du har foto- eller videoproduksjoner er det fint, men alle andre medieformer er også gyldige innleveringer.

Eksempel på fotografisk måte å løse portefølje-oppgaven på:

Eksempel på tegnebasert måte å løse portefølje-oppgaven på:

Eksempler hentet fra Unsplash.com. Dette er ment å vise en variasjon i potensielle tilnærmingsmåter. 

Del 3 – Digital portefølje

Vis minst tre ulike nettbaserte tilstedeværelser, eksempelvis blogg, facebook-side og nettsted. Disse kan være personlige, eller på vegne av andre.

Her ønsker vi å se at du mestrer grunnleggende databruk, internett og sosiale medier. Dersom du ikke har tre gode tilstedeværelser per i dag, så kan du eksempelvis opprette en blogg via tumblr.com eller andre leverandører, lage deg en pinterest-konto eller en konsept-konto på Instagram. Poenget er ikke at du må ha en profesjonell konto som du har jobbet med over lang tid, men at du forstår hvordan disse mediene brukes og kan opprette og benytte profiler på ulike plattformer.