Mens vi i første semester lærer Adobe Photoshop, verktøyene og teknikkene å kjenne, går vi dette semesteret dypere til verks. Digitalt mørkerom 2 tar for seg avanserte teknikker, samt ulike filosofier for estetikk knyttet til digital bildebehandling. Sentralt i undervisningen står spesielle teknikker og verktøy du må mestre innen de ulike fotografiske sjangre. Arbeidsflyt under større prosjekter, automatiseringsmuligheter, avansert retusjering, avanserte kompositt-teknikker, fargestyring og avansert printing er noen av temaene vi tar for oss. I tillegg går vi inn i postproduksjon av levende bilde med programvare som Adobe Premiere for klipping og DaVinci Resolve for grading. Å kunne lage avanserte multimedieproduksjoner og video-produksjoner blir stadig en større del av profesjonelle fotografers hverdag. Faget tar for seg sentrale elementer i Premiere: konvertering, import og eksport av riktige filformater, klipping, lydjustering, lydlegging/voiceover og bruk av overganger.