Hensikten med dette kurset er å videre bygge på kunnskapen fra Digitalt mørkerom 1 og å tilegne seg de nødvendige ferdighetene det forventes at en profesjonell fotograf har. Vi fokuserer på retusjverktøy og teknikker, etikk og estetikk, og komposittarbeid, for å forberede studentene på mer omfattende prosjekter og valg av spesialiseringsretning i andre skoleår. Der Digitalt mørkerom 1 hovedsakelig fokuserer på spesifikke opplæringsbilder, bruker vi i Digitalt mørkerom 2 studentenes egne arbeider for å maksimere læringsutbyttet. Videre fokuserer kurset på en ikke-destruktiv og effektiv arbeidsflyt som søker å gi studentene en solid forståelse for det tette forholdet mellom fotografi og etterarbeid, og for hvordan bruken av bildeprosessering støtter og forsterker visuell kommunikasjon.

I del to av Digitalt Mørkerom 2 vil vi introdusere studentene for relevant software (nyeste etter dagens bransjestandard) som brukes ved etterarbeid av bevegelige bilder. Studentene lærer å importere, klippe, justere, fargekorrigere og eksportere video.