Hensikten med faget er å gi studentene de grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å etablere en profesjonell, ikke-destruktiv arbeidsflyt, fra fotografering ferdigstilling av et endelig bilde, gjennom bruk av ulik nåværende bransjestandard-programvare. Dette inkluderer oppsett av arbeidsstasjon, fargehåndtering, arbeidsflyt for arkivering, printing, prosessering og optimalisering av råfiler, sort/hvitt-konvertering, retusj og kompositteknikker, samt arbeid med referansebilder for å skape stiler (“looks”), automatiseringsprosesser, og til slutt å levere endelige bilder til kunder. Faget gir studentene en solid forståelse for relasjonen mellom fotografi og etterarbeid/postproduksjon, og for hvordan bildeprosessering støtter og forsterker visuell kommunikasjon. I relasjon til faget vil det gis en leksjon i digitale presentasjonsverktøy (etter nåværende bransjestandard) med en gjesteforeleser.