Calle Huth - tidligere student ved Bilder Nordic, underviser i Digitalt Mørkerom
Photo: Alberto Palladino

Calle Huth (NO)

Calle Huth uteksaminerte i 2009 fra den toårige fotografutdanningen og har siden arbeidet som kommersiell og redaksjonell fotograf. Han spesialiserer seg på still life og portrettering. Han har arbeidet  for flere store kunder, som blant andre New York Times Magazine, D2, Snøhetta, Geelmuyden Kiese, Tom Wood, Nike Norge, Røde Kors og Widerø.
Ved Bilder Nordic underviser han i Digitalt Mørkerom.
Se arbeidet hans her