Bransjeforberedende

Emnet setter søkelyset på hvordan det er å jobbe i filmbransjen. Emne gir en innføring i hvordan man som selvstendig næringsdrivende forholder seg til de ulike instansene i filmbransjen, hvordan man jobber med forretningsplaner og økonomi, herunder utarbeide budsjett for mindre produksjoner. Målet med emnet er å utvikle en evne til å navigere seg gjennom en oppstartsfase i filmbransjen, og utføre små produksjoner.

Du får innblikk i ulike plattformene en filmskaper kan bruke til å presentere filmer. Som en del av emnet diskuteres det mye rundt etikk, og man går gjennom aktuelt lovverk for filmskapere, slik som lov som opphavsrett. Du får også en grunnleggende innføring i filmhistorie.

stock photo filmutdanning bilder nordic