Bransjeforberedende

Emnet setter søkelyset på hvordan det er å jobbe i filmbransjen. Emne gir en innføring i hvordan man som selvstendig næringsdrivende forholder seg til de ulike instansene i filmbransjen, hvordan man jobber med forretningsplaner og økonomi, herunder utarbeide budsjett for mindre produksjoner. Målet med emnet er å utvikle en evne til å navigere seg gjennom en oppstartsfase i filmbransjen, og utføre små produksjoner.

Du får innblikk i ulike plattformene en filmskaper kan bruke til å presentere filmer. Som en del av emnet diskuteres det mye rundt etikk, og man går gjennom aktuelt lovverk for filmskapere, slik som lov som opphavsrett.