Avgangsutstillingen er et felles klasseprosjekt der vi tar for oss et tema av samfunnsaktuell karakter, der studentene får opparbeidet praktisk arbeidserfaring med et større fotografisk gruppeprosjekt. Perioden innledes med en idéprosess der vi bygger et felles narrativ, for så å konseptualisere tematikken, før hver student får tildelt individuelle oppdrag/delprosjekter som passer inn under den felles tematikken. Underveis i prosessen vil studentene med en utvalgt prosjektgruppe arbeide med markedsføring av konseptet og utstillingen, med sponsorsøknader, location-hunting, osv. Det endelige resultatet er en fysisk utstilling (og digital?), samt ofte en bok/et magasin som presenterer prosjektet som helhet.