Avgangsutstillingen er et felles klasseprosjekt hvor vi tar for oss et tema som et tidsaktuelt og av samfunnsinteresse, hvor studentene får praktisk erfaring arbeidserfaring med et større fotografisk gruppeprosjekt. Faget innledes med en idéprosess som bygger opp et felles narrativ, hvor vi neste fase konseptualiserer tematikken før vi fordeler oppdrag til den enkelte student. Etter hvert som studentenes fotografiske oppdrag er gjennomført, publiseres de på skolens nettmagasin og deles viralt via populære sosiale nettplattformer. Avslutningsvis gjennomfører vi en tradisjonell utstilling og bokproduksjon av prosjektet.