Fotoskolen Bilder Nordic inviterer til åpning av årets avgangsutstilling REDLISTED 15. mars

Velkommen til årets avgangsutstilling Redlisted!

REDLISTED er et prosjekt om Norges fremtid. Vi har arvet så mye fra de som kom før oss. Vi lever liv som våre besteforeldre aldri kunne ha forestilt seg. Vi har penger; vi har helse – vi har en verden foran våre føtter.

Men hva er vi i fare for å miste i denne ustanselige fremgangen? Hva med godhet? Åpenhet? Våre demokratiske verdier? Hva med våre villmarksområder? Hva med folket som blir etterlatt? Dette er vår egen røde liste: ressursene, verdiene og tradis- jonene vi føler oss forpliktet til å bevare, slik at vi kan formidle det beste av oss selv til fremtidige generasjoner. Det er ikke et nasjonalistisk prosjekt; Det er et prosjekt om hva som gjør oss til en nasjon.

 

Vernissage på årets avgangsutstilling 15. mars
Endelig er det klart for åpning av årets avgangsutstilling Redlisted, torsdag 15. mars kl 19.00. Utstillingen åpner i flotte lokaler i Wismargata 2, Barcode, og står åpen frem til 22. mars. I løpet av utstillingsperioden skal også flere spennende arrangement avholdes i utstillingslokalet.

 

10 år med avgangsutstillinger
Hvert år arrangerer avgangsstudentene ved Bilder Nordic en egen avgangsutstilling. Gjennom en felles idéprosess lander klassen på en tematikk de ønsker å utforske i fellesskap, og da gjerne en dagsaktuell tematikk som kan stille spørsmål ved og utforske etablerte sannheter.

Tidligere års tematikk
Gjennom årene har studentene tatt opp en rekke ulike problemstillinger, som blant annet fraflytning fra Vestlands-kysten, barns rett på utdanning og skolegang verden over, psykisk helse, Europas tapte genererasjon og nå altså en egendefinert rødliste.

Prosessen
Gjennom tre måneders knallhardt arbeid blir studentene kjent med alle aspekt ved det å arrangere en utstilling. Å skrive søknader til sponsorer, å finne lokaler, drive markedsføring, printe og montere arbeider, klargjøre lokale, lage programmer og invitasjoner – samtidig som de jobber frem hvert sitt individuelle prosjekt, OG lager en fotobok av resultatene!

 

Fotoskolen Bilder Nordic inviterer til åpning av årets avgangsutstilling REDLISTED 15. marsFotoskolen Bilder Nordic inviterer til åpning av årets avgangsutstilling REDLISTED 15. mars

Fotoskolen Bilder Nordic inviterer til åpning av årets avgangsutstilling REDLISTED 15. mars

Fotoskolen Bilder Nordic inviterer til åpning av årets avgangsutstilling REDLISTED 15. mars

 

 

 

 

 

 

Årets avgangsklasse
Årets avgangsutstilling Redlisted er skapt av avgangsklassen består av 31 engasjerte og dedikerte studenter, som har vist et særlig engasjement på sosiale medier, og et imponerende samhold innad i klassen. Du kan se de ulike fotografene som deltar på utstillingen her.