Audiovisuell historiefortelling

Audiovisuell historiefortelling gir deg innføring i prosessen med å skape og forberede en filmfortelling gjennom ulike elementer som dramaturgi, mis-en-scene, lyddesign, bildespråk og klipp, samt hvilke andre tilgjengelige virkemidler for å ytterligere styrke kommunikasjon gjennom film. Du vil også få en innføring i filmhistorie.

Du gjøres kjent med ulike fortellerspråk som brukes innenfor sjangere som fiksjon, reklame, og dokumentarisk historiefortelling, slik at du forstår de forventninger og krav som eksisterer i bransjen knyttet til ulike filmsjangre.

Videre gir emnet en introduksjon til idéutvikling og historiefortelling. Idéutvikling gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om metoder for kreativ idéutvikling. Historiefortelling gjør deg i stand til å bygge opp og fortelle engasjerende historier i en filmform på tvers av fagfunksjoner.

stock photo filmutdanning bilder nordic