Artist philosopher | 2 år | 120 studiepoeng | Høyere fagskolegrad

Artist Philosopher er praktisk tilnærming til kamerabasert kunst, orientert mot vår tids samfunnsutfordringer knyttet til miljø, bærekraft, teknologi og fordeling av ressurser. Utdanningen er planlagt tilbudt fra høsten 2021 – meld din interesse i dag!

Vår samtid er preget av menneskets påvirkning på det planetariske økosystemet. Det er vårt ansvar å reflektere over hva som kan gjøres for å forme en bærekraftig kollektiv fremtid. Hva om vi «overgir oss til jordens intelligens, for å kunne reise oss rotfestet, som trær», slik dikteren Rainer Maria Rilke antyder?

Verden over er det en renessanse på gang drevet av den unge generasjonen, i en sivilisasjon plaget av dype menneskeskapte kriser . Det er ikke økonomien vi trenger å reparere, men det er vårt forhold til den naturlige verdenen og etisk bruk av teknologi i et globalt perspektiv , som må være fokus. Det er tanker og ideer fra den yngre generasjon, som tar lærdom av fortiden, som har størst potensial til å finne bærekraftige løsninger for fremtiden.

 

Utdanningen Artist-Philosopher er en toårig praktisk tilnærming til kamerabasert kunst, som dykker ned i disse spørsmålene og beveger seg utover den moderne forståelsen av utøvelse og utdanning som isolerte felt. Artist Philosopher likestiller vitenskap og kunst utenfor disiplinære begrensninger ved å dyrke «kunsten til å være nysgjerrig og undersøke». Det er en tilnærming som verdsetter fordypning i den selvreflekterende praksisen ved å fremheve viktigheten av praktiske ferdigheter og teknikker, ikke som motsetninger til teori, men som måter å tenke gjennom å lage.

 

Studiet er en reise inn i sanse verdenen og naturlige opplevelser, med filosofiske diskusjoner og kunstnerisk utøvelse.

 

Utdanningen består av fire pillarer; Antropologi, Filosofi, Kamerabasert Teknikk og KunstPraksis I andre skoleår kan du spesialisere deg i analogt fotografi eller XR-teknologi. I løpet av studietiden vil du møte anerkjente mentorer, professorer, entreprenører, ledere og kunstnere.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
Planlagt oppstart høst 2022


Søknadsfrist

Denne utdanningen blir snart tilgjengelig – meld din interesse via knappen over for å varsles når søknadsskjema åpner!


Varighet
To år heltid


Studieavgift
54 500 kr per semester
Fakturering følger lånekassens
utbetalinger


Undervisningstider
Heltid: Hverdager 08:30-16:00, med noen ukentlige dager satt av til egenarbeid. Disse varierer fra uke til uke. Noen helgesamlinger per semester må påregnes


Statens lånekasse
Ny utdanning: avventer godkjenning.


Fagskole Nivå 2
NOKUT-godkjent
120 studiepoeng
Høyere fagskolegrad