Norsk dokumentarfotografi - Damian Heinisch
Alumni & forelesere stiller ut under storsatsingen «Norsk dokumentarfotografi» på Henie Onstad

Denne høsten kan du oppleve det beste Norge har å by på innen dokumentarfotografi på Henie Onstad Kunstsenter – sammen med Norwegian Journal of Photography og Stiftelsen Fritt Ord, åpnet de en av de største fotoutstillingene i nyere tid i Norge– blant utstillerne finner vi forelesere Damian Heinisch og Linda Bournane Engelberth, i tillegg til alumni Ulla Schildt og Rebecca Jafari.

Rektor ved Bilder Nordic, Laara Matsen, er en av grunnleggerne og redaktørene av Norwegian Journal of Photography, sammen med Rune Eraker og Espen Rasmussen. NJP ble opprettet i 2011, og har som mål å støtte og vise frem slagkraftig, norsk dokumentarfotografi gjennom kreativ veiledning og en biennal bok. De oppfordrer fotografer til å utfordre definisjonen av konseptet dokumentarfotografi, mens de søker etter å produsere robuste, konsistente og uavhengige visuelle historier. Mellom 8-10 fotografer blir valgt ut hvert andre år, og alle de 35 fotografene fra de fire NJP-bøkene er stilt ut på Henie Onstad denne høsten og vinteren.

Damian Heinisch underviser i porteføljeutvikling og lyssetting ved skolen, og har de siste årene mottatt statens kunstnerstipend og arbeidet med prosjekter på dette. Han var en del av fjerde runde av NJP, og stiller ut deler av det personlige arbeidet «Wasser, Wind, Erde, Feuer» – et langtidsprosjekt om migrasjonen under andre verdenskrig, forankret i historier fra hans egen familie.

Prosjektet har en universell betydning, og stiller spørsmål ved deportasjon, innvandring og mest av alt om det tapte; vår felles arv.

Prosjektet tar for seg fire generasjoner fra fire nasjoner gjennom fire årstider, og de fire elementene er grunnmuren i den konseptuelle strukturen. I tillegg er de fire ulike stedene fotografert på fire ulike måter, ment for å underbygge hendelsene som faktisk skjedde der. Den historiske tidslinjen begynner med deportasjonen av Damians bestefar i 1945.

Den ukrainske delen av prosjektet er fotografer i Donetsk-regionen der bestefaren, sammen med tusenvis av andre krigsfanger, mistet livet i arbeidsleire. I tillegg har prosjektet en polsk, en tysk og en norsk del, som alle fanger deler av familiens skjebne og viser brutaliteten i handlingene begått mot mennesker under andre verdenskrig.

I utstillingen kan du se en sammensetning av fotografier i ulike størrelser og teknikker fra alle de fire nasjonene. De har alle sin plass i det omfattende prosjektet, og er nøye valg ut for å representere et destillat av hva historien handler om. Utstillingen er ikke ment å lede seeren mot en spesifikk konklusjon, jeg vil heller at den skal kunne tolkes åpent. Det er noe bekymringsfullt og voldelig med stillheten i arbeidene, som peker inn i fortiden og hendelsene som skjedde da, men den peker også definitivt inn i fremtiden.

Damian Heinisch - Norsk dokumentarfotografi

Norwegian Journal of Photography har vært en stor pådriver når det kommer til å støtte og løfte fram dokumentarfotografiet i Norge. De har i år gått i gang med femte runde av det biennale mentorprogrammet, og har i løpet av åtte år og tre bøker, veiledet og vist arbeidet til flere titalls norske dokumentarfotografer.

Vi lever i en tid med store endringer og det samme gjelder dokumentarfotografiets posisjon i dag. Måten historier fortelles på utfolder seg utrolig komplekst. NJP-utstillingen på Henie Onstad Kunstsenter har gitt muligheten til å vise et bredt spekter av tilnærminger til dokumentarfotografiet som gjøres i Norge i dag.

Du kan lese mer om utstillingen her.

Utstillingen «Norsk dokumentarfotografi»

Utstilling på Henie Onstad Kunstsenter som viser arbeider gjort av deltakerne under de fire rundene med Norwegian Journal of Photography. Støttet av Fritt Ord.

Tid: 23. august 2019 til 22. januar 2020

Sted: Henie Onstad Kunsenter
Sonja Henies vei 31, 1311 Høvikodden

Les mer om utstillingen her.

Norsk dokumentarfotografi på Henie Onstad Kunstsenter